Mene sisältöön

Vuoden sähkösuunnittelija valittu

29.8.2013

Vuoden 2013 sähkösuunnittelija julkistettiin 29.8. Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Helsingissä. Tunnustuksen sai vuonna 1964 perustettu Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy Rovaniemeltä. Tunnustuksen vastaanotti yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja Jarmo Heikkilä.

Esko Laakso Oy:n toimialue on koko Lappi, jossa alueen maantieteelliseen laajuuteen suhteutettuna on melko vähän toimijoita ja työkantaa. Siksi niin rakennuttaja- kuin rakentajatahotkin tuntevat toisensa hyvin.

” Osaamisen on oltava monipuolista ja työn laatu on pidettävä jatkuvasti korkealla, sillä pienissä ympyröissä hyvä maine on kaikki kaikessa” sanoo Jarmo Heikkilä. “Työt tehdään niin hyvin kuin osataan eikä tingitä koskaan siitä tehtäväkentästä, joka suunnittelijan vastuulle kuuluu. Emme tee alihintaisia tarjouksia, koska tiedämme tehtävämme ja hinnoittelemme sen mukaisesti. Meiltä löytyy kyky venyä silloin kun sitä vaaditaan. Ja sitä vaaditaan nykyään monesti”, hän jatkaa.

Yksi Sähköinsinööritoimisto Esko Laakson suunnittelukohteista on Kittilän lentoasema, jonka valaistus perustuu väyläteknisiin ratkaisuihin. Yrityksen suunnittelemat sähköistykset ovat myös Rovaniemen kaupungintalossa niin uudisrakennuksen ajalta kuin myöhempien muutostenkin osalta. Muista työkohteista Heikkilä mainitsee Saariselälle valmistuneen Gielas-hotellikiinteistön, Saamelaismuseo Siidan ja Kalotinlinnan, joka on Rovaniemen keskustassa sijaitseva suuri liike- ja hotellikiinteistö. Paraikaa työn alla on koulurakennus, kauppapaikan laajennus ja mm. Polarica Oy:n liha- ja marjanjalostamon laajennus.

Vuoden 2013 valinnan perusteet:

  • Monipuolinen tekninen osaaminen: erilaiset tekniset järjestelmät, erityyppiset rakennukset
  • Koko rakentamisprosessin hallinta
  • Hyvät yhteistyökyvyt
  • Sanansa mittainen


RAKLI:n toimitusjohtaja Helena Kinnunen muistuttaa alan toimijoita siitä, että hyvän maineen ja sitä kautta jatkuvuutta tuovan työkannan saavuttaminen edellyttää tinkimätöntä laatua ja palveluasennetta.
“Elämme palveluyhteiskunnassa ja siksi kaikkien rakennusalankin toimijoiden on hyvä mieltää itsensä palvelun ammattilaisiksi. Hyvä lopputulos syntyy paitsi teknisen osaamisen myös joustavan ja yhteistyötä korostavan toimintatavan kautta”, Kinnunen sanoo.

Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Vuosittain tehtävän valinnan tarkoituksena on nostaa esiin esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä.

Lisätietoja Vuoden 2013 sähkösuunnitteluyrityksesta:
Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy,
toimitusjohtaja Jarmo Heikkilä, puh. 0400 188 456
[email protected]

Lisätietoja Vuoden sähkösuunnittelijan valinnasta:
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry,
toimitusjohtaja Helena Kinnunen, puh. 09 4767 5711

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, puh. 09 547 610


Sivun alkuun