Mene sisältöön

Hiili ja ydinvoima lisäävät osuuttaan maailman energiasta

14.9.2009
International Energy Agency (IEA, Kansainväinen energiajärjestö) on julkistanut vuosittaisen katsauksensa maailman energian avainlukuihin. Katsauksesta ilmenee, että viimeisen neljännesvuosisadan aikana hiilen ja ydinvoiman osuudet maailman energiankäytössä ovat kasvaneet. Myös maakaasun osuus ont kasvanut. Öljyn ja biomassan (esim puu) osuudet ovat laskeneet. Maailman energiankäyttö on likimain kaksinkertaistunut neljännesvuosisadassa. Sähköntuotannossa muutokset näkyvät selvemmin kuin kaikessa energiantuotannossa, jossa on mukana mm liikenteen ja lämmityksen energia.

Sähköntuotannossa hiili on vahvistanut asemaansa tärkeimpänä polttoaineena, sen osuus on nyt noin 42% kaikesta sähköntuotannon energiasta (v 1973: 38%). Öljyn osuus on pudonnut vuoden 1973 25 prosentista, nyt se on 6%. Maakaasu on noussut toiseksi (1973: 12%, 2007: 21%). Vesivoiman osuus on vähentynyt (1973: 21%, 2007: 16%). Ydinvoiman tuotanto on moninkertaistunut (1973: 3%, 2007: 14%).

Eniten hiiltä sähköntuotannossa käyttävät nykyisin Kiina, USA, Intia, Japani ja Saksa. Kaasulla sähköä tuottavat eniten USA, Venäjä, Japani, Italia ja Iso-Britannia. Öljyä sähköntuotannossa käyttävät eniten Japani, Saudi-Arabia, USA, Meksiko ja Indonesia.

Sähkön tuonnissa (nettotuonti) Suomi nousee suurimpien joukkoon, myös määrällisesti. Eniten sähköä tuovat naapurimaistaan Italia, Brasilia, USA, Hollanti ja Suomi.

Sivun alkuun