Mene sisältöön

Suomen päästöt kasvoivat vuonna 2010

6.4.2011

Suomessa EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 41,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Yrityksille myönnetyt 37,9 miljoonan tonnin päästöoikeudet eivät riittäneet, vaan päästöt ylittivät myönnetyt 3,4 miljoonaa tonnia. Päästöjen kasvu johtui pääasiassa teollisuustuotannon elpymisestä, kylmästä talvesta sekä heikosta vesivoimatilanteesta Pohjoismaissa, ilmenee Energiamarkkinaviraston julkistamista tiedoista.

Erityisesti päästöoikeudet eivät riittäneet sähkön- ja lämmöntuotannossa, vaje oli viime vuonna noin 6,0 miljoonaa päästöoikeutta. Ylimääräisiä päästöoikeuksia jäi yrityksille kuitenkin terästeollisuudessa sekä massa- ja paperiteollisuudessa.

Talouden elpymisen seurauksena teollisuus- ja energiantuotanto kasvoivat. Myös kylmä talvi ja heikko vesivoimatilanne Pohjoismaissa lisäsivät lämmön- ja sähköntuotantoa. Sähköä tuotettiin aikaisempaa enemmän myös pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Teollisuus- ja energiatuotannon lisäys kasvatti kivihiilen kulutusta viime vuonna 23 prosenttia, maakaasun käyttöä 10 prosenttia ja turpeen käyttöä 30 prosenttia.

(Energiasanomat 5/2011)

Sivun alkuun