Mene sisältöön

Energian lähteet

Energian tuotannon jakautuma Suomessa energialähteen mukaan on (Lähde Energiateollisuus 2006):

 • Fossiiliset polttoaineet 51%
 • Turve 6%
 • Uusiutuva energia 24%
 • Ydinenergia 16%
 • Muut 3%


Fossiilisia polttoaineita ovat

 • Kivihiili
 • Maakaasu
 • Öljy


Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan lähinnä seuraavia energianlähteitä:

 • Vesivoima
 • Puun pienkäyttö
 • Teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet
 • Metsäteollisuuden jäteliemet
 • Tuulivoima
 • Aurinkoenergia
 • Lämpöpumput
 • Kierrätyspolttoaineet osittain


Sähkö ei ole energianlähde, vaan tapa jolla erilaisten lähteiden energiaa voidaan käyttää hyödyksi.

Polttoaineista öljy käytetään etupäässä liikenteessä ja lämmön tuottamisessa, kivihiilen pääosa sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Maakaasua käytetään teollisuudessa sekä sähkön ja kaukolämmön tuottamisessa, mutta myös talokohtaisessa lämmityksessä. Myös turve on polttoaine, jota polttamalla saadaan sähköä ja lämpöä

 • Poltettavia energianlähteitä voidaan käyttää joko polttamalla niitä siellä missä energiaa tarvitaan, tai polttamalla niitä voimalaitoksessa jolloin energia siirretään sähkönä ja kaukolämpönä käyttäjille.

 • Eräisiin käyttöpaikkoihin sähkön siirtäminen on mahdotonta (lentoliikenne) tai vaikeaa (autot, joissa sähkö on varastoitava akkuihin). Raideliikenteessä sähkön käyttö on mahdollista, mutta ei aina kannattavaa, koska ratojen sähköistäminen on kallista puuhaa.

 • Vesivoimaa, ydinvoimaa ja tuulivoimaa ei juurikaan voida käyttää hyödyksi muuten kuin kehittämällä niiden avulla sähköä.

 • Uusiutuvalle energialle on ominaista paitsi uusiutuminen, myös hiilidioksidineutraalisuus. Nämä energiamuodot joko eivät tuota hiilidioksidia lainkaan tai hiilidioksidi sitoutuu takaisin energialähteeseen sen uusiutuessa. Esimerkiksi puun poltto tuottaa hiilidioksidia mutta tilalle kasvavat puut sitovat sen uudestaan itseensä. Neutraalisuuden ehtona on täten se, ettei samalla hävitetä metsiä.

 • Turve on uusiutumisen suhteen rajatapaus, koska se uusiutuu, mutta hyvin hitaasti.

 • Ydinvoiman “polttoaine” uraani ei ole uusiutuvaa, mutta hiilidioksidipäästöjä ydinvoima ei aiheuta.Sivun alkuun