Mene sisältöön

Energian säästäminen

Sähkön käyttö muodostaa osan energiankäytöstämme. Kaikki tietävät, että sähköä pitää pyrkiä säästämään. Kuitenkin on syytä tarkastella samalla kaikkea energiankäyttöämme, ettei säästettäisi vain yhdestä, ehkä vähäisestäkin osasta.

Sähkö ei oikeastaan ole energialähde, vaan se on eräs tapa, jolla erilaisia energialähteitä voidaan käyttää ihmisten hyväksi. Samalla on tosiasia, että eräitä energialähteitä (mm vesivoima, ydinvoima) olisi hyvin hankalaa saada yleiseen käyttöön muuten kuin sähkön avulla.

Energiansäästössä on siksi kyse paitsi sähkön säästämisestä, yhtä tärkeänä kyse polttoaineiden säästämisestä.

Energiansäästössä on ilmastonmuutoksen torjuminen ja polttamisesta syntyvien päästöjen (ennen kaikkea hiilidioksidin) vähentäminen muodostunut yhä tärkeämmäksi näkökohdaksi. Päästöjen vähentäminen voi tapahtua mm seuraavin tavoin:

  • Vähennetään energiankäyttöä yleensä
  • Käytetään uusiutuvia polttoaineita, jotka uusiutuessan sitovat sen hiilidioksidin, jonka niiden polttaminen aiheuttaa (=puut ja muut kasvit, mikäli huolehditaan siitä, että uudelleenkasvu todella tapahtuu)
  • Kehitetään sähköä tavoilla, joissa ei muodostu hiilidioksidia (vesivoima, ydinvoima, tuulivoima, aurinkopaneelit ym)
  • Käytetään lämmitykseen lämpöpumppuja, joilla lämpöä siirretään lämmitettävään kohteeseen. Pumppu käyttää sähköä, mutta siirtää lämpöä moninkertaisesti.

Sivun alkuun