Mene sisältöön

Rakennusten energiatodistukset

Energiatodistus auttaa kuluttajia valinnoissa kuten kodinkoneiden energiamerkki. Energiatodistus on yhteisesti sovittu mittatikku, jonka avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan helposti verrata muihin vastaaviin rakennuksiin.

Energiatodistus vaaditaan kaikilta uudisrakennuksilta, myös pientaloilta. Todistus on laadittava rakennuslupaa haettaessa. Sen antaa kiinteistön pääsuunnittelija.

Vuoden 2009 alussa todistus vaaditaan myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Todistus on pientaloille sekä alle kuuden asunnon taloyhtiöille suositeltava, vaikkakin vapaaehtoinen.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttoalaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Energiatehokkuusluvun perusteella määräytyy rakennuksen energialuokka.

Hyvän energiatodistuksen saa rakennus, jossa on hyvä vaipan (ulkoseinien, ikkujoiden katon ja lattian) lämmöneristys, tiiviys ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Vuoden 2008 rakentamismääräysten mukaan rakennettu tavanomainen rakennus sijoittuu yleensä D-luokkaan.

Energiatodistus

  • on pakollinen kaikille rakennuksille, joille haetaan rakennuslupaa 1.1.2008 jälkeen
  • on vuoden 2009 alusta lähtien pakollinen myös olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä (ei pientalot tai alle kuuden asunnon asuinrakennukset tai asuinrakennusryhmät)
  • on suositeltava – mutta vapaaehtoinen – ennen 1.1.2008 valmistuneille pientaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille.

Energiatodistusta ei vaadita

  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2,
  • vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa,
  • suojelluilta rakennuksilta,
  • teollisuus- ja korjaamorakennuksilta tai
  • kirkoilta tai muiden uskonnollisten yhdyskuntien omistamilta rakennuksilta, joita käytetään vain kokoontumiseen.


Laki ja asetus rakennuksen energiatodistuksesta tulivat voimaan vuoden 2008 alussa. Niiden taustalla on EU:n direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta.

Lisätietoja:

Motivan Energiatodistus-sivut

Sivun alkuun