Mene sisältöön

Mihin energiaa tarvitaan?

Kasvihuonekaasuja synnyttävät Suomen olosuhteissa pääosin

  • Lämmitys
  • Liikenne
  • Sähkön tuotanto fossiilisilla polttoaineilla
  • Muut (mm teollisuuden prosessit, maanviljely)

Näiden kunkin osuutta käsitellään tämän osion alasivuilla.

Samalla on hyvä tarkastella myös sitä, mikä on energiankäytön jakautuma Suomessa. Jakautuma vuodelta 2006 on seuraava (Tilastokeskus):

  • Teollisuus 51%
  • Liikenne 16%
  • Rakennusten lämmitys 20%
  • Muut 13%

Sivun alkuun