Mene sisältöön

Sähkön muita ympäristövaikutuksia

Energiantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät hiilidiokdisipäästöihin. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sellaisten energiamuotojen kehittäminen, joissa näitä päästöjä ei ole, on keskeinen asia energiasta puhuttaessa.

Sähkön tuotannolla ja käytöllä on kuitenkin myös muita ympäristövaikutuksia, jotka eivät lainkaan liity hiilidioksidiongelmaan. Myös nämä vaikutukset pitää ottaa huomioon ja niiden haitat on pyrittävä minimoimaan. Näitä vaikutuksia ja niihin kehitettyjä ratkaisuja selostetaan seuraavilla siviulla.

Sivun alkuun