Mene sisältöön

Sähkön tuotanto ja ympäristö

Sähkön tuotannon lähteet Suomessa voidaan jaotella seuraavasti (luvut vuodelta 2010, Energiateollisuus ry):

  • Vesivoima 15%
  • Tuuli 0,3%
  • Turve 6%
  • Biomassa (puu ym) 12%
  • Jäte 0,8%
  • Ydinvoima 25%
  • Maakaasu 13%
  • Kivihiili 16%
  • Öljy 0,6%
  • Nettotuonti (=tuonti miinus vienti) 12%

Uusiutuviksi tuotantomuodoiksi näistä voidaan lukea vesivoima, tuuli, biomassa ja jäte, joiden osuus on noin 28%. Hiilidioksidivapaata on lisäksi ydinvoima, yhteensä 53%. Jos tarkastellaan vain Suomessa tuotettua sähköä, uusiutuvien tuotantomuotojen osuus on 31% ja hiilidioksidivapaiden 59%.

Kun sähköä tuotetaan polttamalla hiiltä, kaasua, turvetta, öljyä tai puuta voimalaitoksessa, polttoaineen energiasta voidaan muuttaa sähköksi vain osa, parhaimmillankin vain noin 40%. Loppu voidaan kuitenkin käyttää hyväksi lämpönä joko kaukolämmitykseen tai teollisuuden prosesseihin. Edellytyksenä on kuitenkin, että lämmöntarvetta on riittävän paljon lähellä voimalaitosta, sillä lämpöverkon kustannukset voivat tehdä lämmön käytön kannattamattomaksi.

Kun tarkastellaan sähköntuotannon energiatehokkuutta tai sähköstä johtuvia hiilidioksidi- ja muita päästöjä, ratkaiseva merkitys on sähkön tuotantotavalla. Sähkön tarve vaihtelee vuodenajan ja vuorokaudenajan mukaan. Voimalaitoksia pidetään käynnissä siten, että ne laitokset, joissa sähkön tuottamisen yksikkökustannukset (muuttuvat kustannukset) ovat pienimmät, käyvät eniten. Tämä on myös ympäristön kannalta varsin edullista, koska nämä kustannukset ovat pienimmät niissä voimalaitoksissa, joissa ei synny päästöjä (mm vesivoima, ydinvoima). Käytännössä tarvitaan aina myös jonkin verran polttoaineiden käyttöön perustuvia voimalaitoksia (lämpövoimalaitoksia), joista ensiksi pyritään käyttämään niitä jotka tuottavat myös kaukolämpöä. Sähkön kulutus on suurimmillaan kylmimpään vuodenaikaan, jolloin sähköä voidaan joudutaan usein tuottamaan myös epäedullisin kustannuksin ja melko paljon päästöjä aiheuttaen.

Suomessa on rakenteilla yksi uusi ydinvoimalaitos ja rakentamislupa on myönnetty kahdelle muulle. Mitä enemmän ydinvoimaa on käytettävissä, sitä vähemmän on tarvetta tuottaa sähköä lämpövoimalaitoksissa. Päästöt vähenevät vastaavasti.

Sivun alkuun