Mene sisältöön

Ekosuunnittelu

EU:n Ecodesign-direktiivi, suomeksi Tuotteiden ekosuunnittelu, yhdistää aiemmat energiatehokkuus- ja energiamerkintä-säädökset ja asettaa tiukkenevat energiankulutuksen raja-arvot laajalle joukolle sähkölaitteita. Tavoitteena on jo suunnitteluvaiheessa huomioida tuotteen koko elinkaaren ympäristömyötäisyys. Markkinoille ei saa toimittaa tuotteita, jotka kuluttavat energiaa lepo- tai toimintatilassa yli direktiivin asetuksissa määritettyjen rajojen.

Tuotteiden ekologinen suunnittelu on termi, jota käytetään kun tuote suunnitellaan siten, että sen ympäristövaikutus on mahdollisimman vähäinen. Tuotteen ympäristövaikutus ja energiankulutus ratkaistaan monesti jo itse tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Kysymys voi olla siitä, mihin TV:n virtakytkin sijoitetaan, mitä metalleja käytetään lampussa tai millä tavoin käytöstä poistetun tuotteen eri osia voidaan kierrättää. Ekologisessa suunnittelussa ei ole kyse pelkästään energian kulutuksesta vaan tuotteen koko eliniästä, joka kattaa raaka-aineiden hyödyntämisen, tuotantovaiheen, valmiin tuotteen jakelun käyttäjille sekä hylätyn tuotteen kierrätyksen tai romutuksen. Tuotteiden ekologinen suunnittelu on ollut tuotekehittelijöiden ”työkaverina” jo usean vuoden ajan.

Tuotteiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset tulevat EU:n jäsenmaihin kolmessa vaiheessa. Jo vuonna 2005 astui voimaan puitedirektiivi (EcoDesign/EuP), johon perustuu Suomessa Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnöille asetettavista vaatimuksista. Laki astui voimaan 1.1.2009. Itse vaatimukset julkaistaan tuoteryhmäkohtaisilla EU-asetuksilla, jotka tulevat välittömästi voimaan EU:n jäsenmaissa.

Tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavien vaatimusten arvioidaan säästävän sähköä 1116 TWh EU:ssa vuonna 2020, mikä on n. 5 % ensisijaisesta energiankulutuksesta. Tämä on neljäsosa EU:n tavoitteesta vähentää energiankulutusta 20 % vuoteen 2020 mennessä.

Erityisesti valaistuksen energiankulutuksessa on ollut ja on edelleenkin suuria säästömahdollisuuksia. Valaistuksen energiankulutus EU:ssa vuonna 2007 oli yli 312 TWh (terawattituntia) vastaten 125 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan 83 TWh:n enegiansäästö.

Lisää ekosuunnittelusta: www.ekosuunnittelu.fi

Sivun alkuun