STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Ajankohtaista

Kiire ja sähkötyöt – vaarallinen yhdistelmä (26.08.2005)

Sähköalan ammattilaisten kokemaksi suurimmaksi sähkötyöturvallisuusriskiksi on osoittautunut kiire. Työskentely jännitteisessä kohteessa silloin, kun kohteen pitäisi olla jännitteetön, sekä jännitteettömyyden toteamisen ja työmaadoittamisen laiminlyönnit johtuvat kiireestä. Lisäksi laiminlyöntejä voivat aiheuttaa muiden muassa erilaiset inhimilliset sekä välineisiin liittyvät tekijät. Nämä tulokset selviävät keväällä 2004 sähköalan ammattilaisille tehdyn kyselyn tuloksista.  Mm STEK on rahoittanut tutkimusta.

Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan laitoksella on vuodesta 2003 tutkittu sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmia ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Keväällä 2004 tehty kysely on osa tätä tutkimusta. Syksyllä 2004 tutkimuksessa aloitettiin sähköalan ammattilaisten sekä heidän esimiestensä haastattelut, joilla syvennettiin kyselyn tuloksia.

Haastattelujen perusteella kiire sähköalalla johtuu monesta eri tekijästä. Kolme viidestä haastatteluun osallistuneesta koki kiireen syyksi liian kireät aikataulut. Seuraavaksi yleisimmin syyksi kerrottiin keskeytykset ja työpäivän pirstaloituminen. Monet mainitsivat myös organisaation vaatimukset lisätehokkuudesta sekä henkilökunnan riittämättömyyden ja töiden lisääntymisen kiireen syiksi.

Haastatteluissa selvitettiin myös, miten haastateltavat kehittäisivät sähköalan ammattilaisten sähkötyöturvallisuutta. Haastateltavien mielestä sähkötyöturvallisuutta pitäisi kehittää ensisijaisesti säännöllisen kertauskoulutuksen kautta.

TTY:n turvallisuustekniikan laitoksen toteuttama sähkötapaturmatutkimus jatkuu elokuuhun 2006. Tulevana talvena tutkimuksessa havainnoidaan sähkötyöturvallisuuden kannalta vaarallisiksi koettuja töitä ja arvioidaan töissä esiintyviä sähkötyöturvallisuusriskejä. Samaan aikaan jatketaan kyselyn ja haastattelujen aineiston analyysiä.

Tutkimus on osa valtakunnallista työtapaturmaohjelmaa. Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Turvatekniikan keskus sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Rahoittajien edustajien lisäksi tutkimuksen ohjausryhmään kuuluvat Sähköalojen ammattiliitto ry:n, Sähköinsinööriliitto ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Energiateollisuus ry:n edustajat.

Tutkimukseen liittyen järjestetiin Helsingissä 26.8.2005 sähköturvallisuusseminaari, johon osallistui sähköalalla ja sähköalan kanssa yhteistyössä työskentelevien organisaatioiden ja yritysten edustajia sekä viranomaisia.

Lisätietoja tästä
<< Takaisin edelliselle sivulle

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun