STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Ajankohtaista

Tapaturmatietokantojen hyödyntäminen energia-alalla (01.09.2005)

Energiateollisuus ry:n, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä on valmistunut tutkimushanke, jossa kehitetyllä mallilla voidaan hakea energia-alan työtapaturmat valtakunnallisesta tapaturmatilastotietokannasta. Tapaturmien lukumäärän lisäksi mallin avulla päästään tutkimaan työtapaturmien syitä, laatua ja seurauksia ja siten saadaan arvokasta tietoa tapaturmien ehkäisyä ja alan työturvallisuuden kehittämiseksi. Hankkeen rahoittamiseen ovat osallistuneet lisäksi Työsuojelurahasto sekä STEK.

Tapaturmatilastoinnissa käytettävät luokitteluperusteet rajoittavat tilastoista tehtävien hakujen rajausmahdollisuuksia. Käytännössä sovellettavat toimiala- ja ammattiluokitukset eivät sellaisenaan mahdollista energia-alan tilastojen tarkkaa rajaamista, mikä puolestaan vaikeuttaa alan työtapaturmatilanteen seuraamista ja energia-alan yritysten mahdollisuuksia verrata omaa tilannettaan alan yleiseen kehitykseen. Välillisesti rajausongelma vaikeuttaa myös tapaturmien torjuntatyötä.

Tutkimushanke toteutettiin diplomityönä, jonka tekemisestä vastasi tekniikan ylioppilas Noora Hintikka.Sen päätavoitteena oli selvittää, millaisen tiedonhakuprosessin avulla löydetään energia-alan työvahingot valtakunnallisesta työtapaturmatietokannasta ja kehittää tällainen hakuprosessi. Tiedonhakuprosessi kehitettiin käyttämällä hyväksi Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa tehtyjä työpaikkakuolemantapausraportteja ja vahinkokuvaustietokantaa sekä työsuojeluhallinnon tapaturmaselostusrekisteriä. Hintikka toimi tutkimuksen kuluessa kiinteässä yhteistyössä energia-alan yritysten edustajien kanssa.

Tutkimuksen tavoitteet toteutuivat kaikilta osin hyvin. Diplomityössä on esitetty useita vaihtoehtoisia tapoja hakea energia-alan tapaukset kvalitatiivisista tietokannoista, ja sitä kautta arvioida myös energia-alan työvahinkojen lukumäärä vuositasolla. Kehitetyn hakuprosessin sisältämillä hakutermeillä voitiin tietokannoista hakea kaikki relevantiksi lajitellut dokumentit. Työssä on esitelty myös kattava aikasarja energia-alan työvahingoista. Työtä voidaan pitää myös ensimmäisenä kattavana tutkimuksena, jossa selvitettiin vuoden 2003 alusta käyttöön otetun työtapaturmien ESAW –järjestelmän ja vahinkokuvausjärjestelmän käytettävyyttä työpaikkatapaturmien tilastoinnissa.

Tutkimuksen tulokset ovat välittömästi energia-alan yritysten ja yhteisöjen sekä tapaturmavakuutusalan hyödynnettävissä. Kehitetyn hakuprosessin ansiosta energia-alan työtapaturma- ja ammattitautitilanteesta on mahdollista tehdä entistä luotettavampia johtopäätöksiä, mikä on myös alan työturvallisuustyön kehittämisen perusta. Hintikka esitti työssään myös asiantuntevan pohdinnan tietokantojen kehittämistarpeista, joiden avulla TOT-, TAPS- ja vahinkokuvausjärjestelmää voitaisiin kehittää entistä paremmin palvelemaan käytännön työturvallisuustyötä.

Diplomityö on luettavissa ja tulostettavissa pdf-tiedostona tästä ja sen yhteenveto tästä.

Lisätietoja hankkeesta antaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Energiateollisuus ry (+358 50 5453464)
<< Takaisin edelliselle sivulle

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun