STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Ajankohtaista

Energiatehokkuussopimukset tavoittelevat 9% säästöä (30.05.2007)

KTM:n, kuntien ja elinkeinoelämän uudet energiatgehokkuussopimukset vuosille 2008-2016 ovat valmistumassa. Sopimukset ovat vapaaehtoinen menettely yritysten ja yhteisöjen energiankäytön tehostamiseksi sekä uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Sopimusjärjestelmällä vastataan osaltaan Suomen kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Uusi järjestelmä on keskeinen osa toukokuussa 2006 voimaan tulleen energiapalveludirektiivin kansallista toimeenpanoa. Direktiivi asettaa Suomelle ohjeellisen 9 prosentin energiansäästötavoitteen, joka vastaa noin 18 terawattituntia. Lähtökohtaisesti myös järjestelmään liittyvät yritykset ja yhteisöt asettavat itselleen saman 9 prosentin säästötavoitteen.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksilla tavoitellaan noin 80 prosentin kattavuutta teollisuuden ja yksityisten palvelujen energiankäytöstä sekä lähes koko Suomen energiantuotantokapasiteettia. Kuntasektorin sopimusjärjestelmällä tavoitellaan 60–70 prosentin kattavuutta. Näillä kattavuuksilla olisi Suomessa maailman laajin vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä. Sopimusten kattavuus vaikuttaa eri sopimusaloilla tarvittavaan säädösohjaukseen energiapalveludirektiivin toimeenpanossa.

Uudet energiatehokkuussopimukset ovat energiapalveludirektiivin velvoitteen mukaisesti kommentoitavana kauppa- ja teollisuusministeriön kotisivuilla osoitteessa www.ktm.fi > Energia > Energiansäästö > Energiansäästösopimukset ja -katselmukset

Nykyisillä energiansäästösopimuksilla jo yli 7 terawattitunnin säästöt

Sopimustoiminnan merkitystä energiatehokkuuden parantamisessa kuvastavat sen suuret kattavuudet ja raportoidut säästöt. Nykyiset sopimukset kattavat 85 prosenttia koko Suomen teollisuuden energian käytöstä, 91 prosenttia sähkön tuotannosta, 68 prosenttia kaukolämmön myynnistä, 81 prosenttia sähkön siirrosta ja jakelusta, 58 prosenttia kuntasektorin palvelurakennuksista sekä 23 prosenttia yksityisestä ja valtion palvelurakennuskannasta.

Sopimusjärjestelmän puitteissa raportoitu energiansäästö oli vuoden 2005 osalta 7,1 terawattituntia. Hiilidioksidipäästöissä tämä energiansäästö vastaa 1,9–2,7 miljoonan tonnin vähennystä. Energiansäästön voi vuoden 2007 loppuun mennessä arvioida nousevan 8,5–9,0 terawattitunnin tasolle. Sopimusalojen energiankäytöstä laskettuna säästövaikutus on lähes 5 prosenttia. Sopimuksen luonteisen Höylä II -ohjelman puitteissa, joka kattaa 15 prosenttia asuin-, palvelu- ja maatalousrakennusten energiankäytöstä, raportoitiin tämän lisäksi vuodelta 2005 yli 1,4 terawattitunnin energiansäästö.

Lisätiedot 
http://www.ktm.fi/index.phtml?s=177
<< Takaisin edelliselle sivulle

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun