STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Ajankohtaista

Energiateollisuuden työtapaturmien vähentäminen (30.05.2007)

 

ENERGIATEOLLISUUDEN TYÖTAPATURMIEN TORJUNTAA KEHITTIIN STEK:N TUELLA

Energia-alan työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvää tietoa on ollut vaikea saada esille valtakunnallista työtapaturmatilastoista ja -tietokannoista, koska sitä ei voi hakea pelkän toimialan avulla (diplomityö 06/2005 Noora Hintikka, Tapaturmatietokantojen hyödyntäminen energia-alalla, Tampereen Teknillinen Yliopisto). Tilastoinnissa käytettävät luokitteluperusteet rajoittavat tilastoista tehtävien hakujen rajausmahdollisuuksia. Käytännössä sovellettavat toimiala- ja ammattiluokitukset eivät sellaisenaan mahdollista energia-alan tilastojen tarkkaa rajaamista, mikä puolestaan vaikeuttaa alan työtapaturmatilanteen seuraamista ja energia-alan yritysten mahdollisuuksia verrata omaa tilannettaan alan yleiseen kehitykseen. Välillisesti rajausongelma vaikeuttaa myös tapaturmien torjuntatyötä.

ET toteutti yhteistyössä Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n (STEK) kanssa Energia-teollisuuden työtapaturmat -hankkeen. Hankkeen taustalla on yhteishankkeena Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) kanssa STEK ry:n ja Työsuojelurahaston avustuksella vuonna 2005 kehitetty menetelmä energia-alan tapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvän tiedon hakuun (em. diplomityö).

Energiateollisuuden työtapaturmat -hankkeen tavoitteena oli kehitetyn hakumenetelmän avulla poimia Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) työtapaturma- ja ammattitautitietokannasta kaikki ET:n edustaman alan työtapaturmat ja ammattitaudit sekä hankkia tietoa alalle tyypillisistä tapaturmista ja niiden syistä tutkimalla tapaturmailmoitusten vahinkokuvauksia. Lisäksi tavoitteena oli kehittää ja yhtenäistää tapaturmailmoitusten vahinkokuvauksia laatimalla ohje tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitusten tekemiseen. Hanke jakautui vuosille 2006 ja 2007.

TTY:n ja TVL:n järjestämän hakujärjestelmäkoulutuksen avulla tarvittava tekniikka ja osaaminen tilastoinnin tekemiseen siirrettiin ET:lle. Koulutuksen osana laadittiin myös vuotta 2004 koskevat energiateollisuuden tapaturmatilastot. Koulutuksen tuloksena ET:llä on mahdollisuus jatkossa suorittaa itsenäisesti energiateollisuuden työtapaturmien tilastointi ja analysointi.

TVL:n tapaturmatietokannasta poimittuja energiateollisuuden työtapaturmien vahinko-kuvauksia tutkittiin hankkeen taustaryhmässä. Yleisimpiä tapaturmien syitä olivat mm. putoaminen, liukastuminen, terävään esineeseen satuttaminen, äkillinen fyysinen kuormittu-minen sekä laitteen tai työkalun hallinnan menettäminen. Taustaryhmä pohti keinoja yleisimpien tapaturmien välttämiseksi, joista keskeisimpinä nousivat esille mm. työmaiden kulkureittien pitäminen avoimina, yleinen järjestys ja siisteys, logistiikan toimivuus, oikeanlaiset henkilönsuojaimet, työhön soveltuvan asianmukaisen työkalun käyttö sekä asenteiden muuttaminen kuormien nostamisessa ja siirrossa.

Tapaturmailmoituksen tekemiseen laadittu ohje (liitteenä) sisältää tietoa tapaturmailmoituksen tarkoituksesta, ilmoituksen laatimisesta sekä energiateollisuutta koskevasta koodauksesta, jonka avulla voidaan jatkossa entistä tehokkaammin poimia kaikki energiateollisuuden työtapaturmia koskevat vahinkokuvaukset tapaturmatietokannasta. Koodauksen avulla kaikki Energiateollisuus ry:n edustamassa yrityskentässä tapahtuneet työtapaturmat on mahdollista saada tarkasteluun ja näin saada arvokasta tietoa työtapaturmien torjuntatyöhön.

Hankkeen tuloksena mahdollisuudet saada lisätietoa energiateollisuudelle tyypillisistä tapaturmista ja niiden syistä parantuvat selvästi. ET:llä on hankkeen myötä mahdollisuus aktiivisesti seurata energiateollisuuden työtapaturmien kehitystä ja syitä käyttämällä TVL:n tapaturmatietokantaa. Tapaturmailmoituksen tekemiseen laaditun ohjeen avulla energiateollisuudessa tapahtuneet työtapaturmat voidaan jatkossa entistä tehokkaammin poimia TVL:n tapaturmatietokannasta, ja vahinkokuvauksia tutkimalla voidaan saada yksityiskohtaista tietoa alalle tyypillisistä tapaturmista. Hankkeen tuloksena työtapaturmien torjunta energiateollisuudessa tehostuu edelleen.

Hankkeen tuloksia esitellään mm. Energiateollisuuden työturvallisuuspäivässä 13.11.2007.

Lisätietoja hankkeesta antaa ET:ssä asiantuntija Petri Ellimäki (09 5305 2606, [email protected]).
<< Takaisin edelliselle sivulle

etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun