STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Kodin sähköverkko

Suojalaitteet, sulakkeen vaihto
Kodin monenlaiset pistorasiat
Sähkön käyttö ulkona ja vapaa-aikana
Perusteita

Suojalaitteet, sulakkeen vaihto

Pääkeskuksessa ja – jos on kysymyksessä iso omakotitalo tai kerrostalohuoneisto myös – alakeskuksissa on siis erilaisia suojalaitteita. Vanhoissa asunnoissa on yleisesti käytössä tulppasulakkeita ja uudemmissa automaattisulakkeita eli johdonsuojakatkaisijoita. Nämä sulakkeet ovat sähkövirtapiirissä olevia turvalaitteita, jotka suojaavat sähkön käyttäjää tapaturman vaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälleen vaarallinen vika. Sulakkeet suojaavat myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta ylilämpenemiseltä ja estävät näin uhkaavan tulipalon, kun käy- tössä on liian monta sähkölaitetta tai liian suuritehoinen laite.

Tulppasulakkeen koon voi tunnistaa sulakkeen päässä olevasta värillisestä merkkinastasta. Sama tunnusväri on myös varokepesän pohjakoskettimessa. Sulakkeen koko on ilmoitettu myös numeroarvoin sulakkeen pohjassa. Sulakkeen koko eli nimellisvirta – esimerkiksi 16 A – ilmoittaa, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää ilman, että se palaa ja kytkee kuormituksen pois päältä. Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Jos kysymyksessä on automaattisulake, palauta sulake kytkimestä toiminta- asentoon. Jos taas kysymyksessä on tulppasulake, toimi seuraavasti:

A. Tarkista, mikä sulake on palanut. Sen voit havaita sulakkeen päässä olevan värillisen merkkinastan irtoamisesta. Usein varokkeen kannen lasissa näkyy myös valokaaren jättämiä tummia jälkiä.

B. Katkaise sähkö pääkytkimestä painamalla kytkin nolla-asentoon.

C. Irrota palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen. Mikäli sulake ei lähde irti varokekannen mukana sulakepesästä, aseta kansi takaisin ja yritä uudelleen. Käytä varokekantta työkaluna, jolla irrotat sulakkeen.

D. Tarkista palaneen sulakkeen kokosarakkeesta irronneen merkkinastan tai pohjakoskettimen väristä ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle.

E. Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. Käytät siis taas varokekantta työvälineenä, jonka avulla saat sulakkeen turvallisesti paikalleen.

F. Kytke sähkö päälle pääkytkimestä eli kytkin asentoon I.

Tavallisimpien kotitalouksissa käytettävien sulakkeiden sallitut kuormitukset ovat seuraavat:

Sulakkeen nimellisvirta Sallittu kuormitus Tunnusväri
6A 1400W Vihreä
10A 2300W Punainen
16A 3700W Harmaa
20A 4600W Sininen


Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, irrota tähän ryhmään liitettyjen sähkölaitteiden pistotulpat tai kytke pois päältä kaikki tämän sulakkeen suojaaman ryhmän sähkökoneet tai valaisimet. Vaihda uusi sulake edellä mainitun ohjeen mukaisesti. Mikäli sulake nyt palaa, kun kaikki laitteet on irrotettu sähköverkosta, on vika kiinteässä asennuksessa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika.

Jos taas sulake pysyy ehjänä, kytke irrottamasi sähkölaitteet ja valaisimet yksitellen takaisin sähköverkkoon. Jos jonkin laitteen kytkeminen verkkoon polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Irrota laite välittömästi sähköverkosta ja toimita se korjattavaksi sähköalan ammattilaiselle.

Jos viallinen asennus tai mikään yksittäinen laite ei aiheuta sulakkeen palamista, asennukset ja laitteet ovat siis kunnossa, mutta niitä on todennäköisesti kytketty sähköverkkoon liikaa ja ylikuormitus aiheuttaa sulakkeen palamisen. Sähkölaitteen kuluttaman tehon näet laitteen arvokilvestä, josta on lisää tietoa tämän oppaan kohdassa “Mitä ovat voltti, ampeeri, kilowatti?”

Kaikissa epäselvissä tai ongelmatilanteissa on syytä turvautua sähköammattilaisen apuun.

Asunnon pääkeskuksessa voi olla myös muita suojalaitteita: vikavirta- ja ylijännitesuojia. Vikavirtasuojakytkin kytkee ihmiselle vaarallisen jännitteen pois vikatilanteessa niin, että hän ei voi saada vaarallista sähköiskua. Ylijännitesuoja suojaa herkkiä sähkölaitteita ukkosesta tai sähköverkon vikatilanteesta johtuvilta ylijännitteiltä.etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun