STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Miksi sähköä ei tule?

– vaikka omat asennukset ovat kunnossa –

Kaikissa teknisissä järjestelmissä on joskus toimintahäiriöitä. Sähkön toimitus sähkön käyttäjälle ei tässä suhteessa tee poikkeusta, vaikka sähkön toimituksen luotettavuuteen on kiinnitetty suurta huomiota.

Yleisin sähkökatkoksen syy on vika keskijänniteverkossa

Jokaiselle sähkönkäyttäjälle lienee seuraava tilanne tuttu: Sähkölaitteet lakkaavat yhtäkkiä toimimasta, valot sammuvat. Sama tapahtuu naapureillakin. Taskulamppuja ja kynttilöitä sytytetään, moni puuha keskeytyy. Sähköt saattavat palata jo muutaman minuutin kuluttua, mutta tuntikin voi kulua. Harvinaisempaa on, että sähköittä oltaisiin koko päivän tai yli yön.

Vaikeiden luonnonolosuhteiden (esim myrsky, lumiolosuhteet, tulva) vuoksi voi joskus syntyä päiväkausienkin katkoksia tai toistuvia lyhyempiä katkoksia. Paikallisesti voi pitkäaikainen katkos johtua myös harvinaisesta viasta kohdassa, jossa ei ole varajärjestelmää. Katkos poistuu vasta kun vika on korjattu.

Sähkönjakeluverkko on kolmiportainen. Siihen kuuluu valtakunnallinen suurjänniteverkko (siirtoverkko, jännite 110 – 400 kV (kilovolttia)), paikallinen pienjänniteverkko ja näiden välissä oleva keskijänniteverkko (jännite useimmiten 20 kV). Verkkojen rakenteesta johtuu, että käyttäjältä katsoen yleisin katkoksen syy on keskijänniteverkossa.

Mistä johtuu muutaman minuutin katkos?

Sähköt katkeavat muutamaksi minuutiksi siksi, että jossain kohtaa suurjänniteverkossa tai keskijänniteverkossa syntyy vika. Johtoa tai laitetta suojaava katkaisija avautuu automaattisesti. Tilannetta seuraavissa valvomoissa asia havaitaan ja tehdään verkoissa kauko-ohjauksella tai automaattisesti kytkennän muutoksia. Samalla selvitetään, oliko katkaisijan laukeamisen aiheuttanut vika pysyvä vai ehkä ohimenevä ja ohimenevässä tapauksessa palautetaan verkkoon alkuperäinen tilanne. Ohimenevä vika voi aiheutua monesta syystä, niitä ovat mm ukkonen, eläimet ja ajoneuvojen osuminen johtoihin, pylväisiin tai muihin laitteisiin.

Mistä johtuu tunnin katkos?

Jos edellä kuvattu vika ei ollut ohimenevä, eikä vikapaikkaa voida ohittaa automaattisesti tai kauko-ohjauksella, lähtee verkkoyhtiön vianselvitysryhmä liikkeelle. Vikapaikka erotetaan ohjaamalla erottimia ja katkaisijoita, jotka yleensä ovat keskijänniteverkon muuntamoissa (kaapeliverkot) tai pylväissä (ilmajohtoverkot). Vikapaikkaa ei aina tiedetä tarkalleen etukäteen, siksi joudutaan tekemään myös koekytkentöjä, joiden aikana sähköt voivat palata hetkeksi kadotakseen sitten jälleen. Kaikki tämä voi selvitä muutamassa kymmenessä minuutissa, mutta hankalassa tapauksessa tai pitkien etäisyyksien vuoksi voi kulua useita tuntejakin.

Pitkä katkos

Pitkä sähkökatkos johtuu lähes aina siitä, että vikaantuneelle johdolle tai laitteelle ei ole varajärjestelmää, vaan sähköt saadaan takaisin vasta kun vika on korjattu. Tällaisia vikoja ovat esim

  • Puun kaatuminen ilmajohdolle (keski- tai pienjännitteellä, suurjännitejohdot rakennetaan levein johtokaduin puuvarmoiksi)
  • Ajoneuvojen törmäykset johtoihin tai muihin laitteisiin
  • Jakelumuuntajan vaurio esim ukkosen vuoksi
  • Kaapelin vikaantuminen (syynä ukkonen, routa, varomaton maankaivu tai kaapelin valmistusvika)

Ilmajohtovikojen korjaaminen on verraten nopeaa sen jälkeen kun vikapaikka on löydetty. Kaapelivian korjaaminen etenkin keski- tai suurjännitteellä on hidas tapahtuma. Tämän vuoksi näillä jännitteillä kaapeliyhteydelle on rakennettava useimmiten myös varayhteys, mikä osaltaan tekee kaapeliverkon paljon ilmajohtoverkkoa kalliimmaksi.

Poikkeukselliset luonnonolosuhteet

Poikkeukselliset luonnonolosuhteet ovat oma tilanteensa sähkökatkosten kannalta. Näitä olosuhteita ovat esimerkiksi

  • Myrskyt, jotka kaatavat kerralla jopa tuhansia puita johdoille
  • Lumikuormat, jotka kaatavat puita johdoille yhden toisensa jälkeen aiheuttaen pahimmillaan toistuvia ja pitkäaikaisia katkoksia
  • Tulvat, jotka lamaannuttavat kaapeliverkot
  • Jäätävät sateet, joissa johtoihin ja pylväisiin kertyy niin paljon jäätä, että johdot katkeavat ja pylväät sortuvat (onneksi Suomessa lähes tuntematon asia, ongelma mm Alppimaissa ja pohjoisilla merenrannikoilla)

Yhteistä näille olosuhteille on, että korjattavaa syntyy kerralla tavattoman paljon. Verkkoyhtiöillä ei riitä henkilöstöä korjaamaan vikoja nopeasti. Myöskin luonnonilmiö itse voi kestää pitkään ja estää töiden aloittamisen ennen sen päättymistä. Esimerkiksi myrskyn kestäessä voi olla mahdotonta tai hengenvaarallista päästä lähellekään metsässä vikaantunutta johtoa. Tavallista on myös, että varsinainen yhteys ja varayhteys vikaantuvat yhtaikaa, joten pelkillä kytkentätoimilla ei saavuteta mitään.

Valtiovalta on asettanut sähköyhtiöille korvausvelvollisuuksia pitkäaikaisista katkoksista. Korvausvelvollisuus on tietty kannustin verkkoyhtiöille, mutta korvaukset ovat pieniä eivätkä ne ratkaise pitkään sähköttä olemisesta sähkön käyttäjille johtuvia ongelmia. Jokaisen sähkönkäyttäjän tulisikin itse etukäteen varautua asiaan haluamassaan laajuudessa. Pitkä katkos on paljon helpompi kestää, jos käytettävissä on varavalaisimia, paristoradio, kännykälle laturi autossa, nestekaasupullo laitteineen jne. Esim karjatalouksien tulisi hankkia itselleen jonkinlainen varavoimakone, jolla välttämätön karjanhoito saadaan tehtyä sähköittäkin.

Sähkön toimitusvarmuus on monestakin syystä sitä parempi, mitä kaupunkimaisemmista oloista on kysymys.. Siksi sellaisen, joka rakentaa kotinsa rauhalliseen metsäkylään, ei pidä odottaakaan sähköiltä samaa varmuutta kuin kaupungeissa on. Jos tällainen varmuus on tarpeen, on siihen itse sopivin järjestelyin varauduttava. Mm saaristojen pysyvät asukkaat ovat yleensä sopeuttaneet elintapansa siihen. että sähköt voivat toisinaan puuttua pitkiäkin aikoja.

Myrskytilanteesta lisätietoa myös käyttäjän kannalta on Energiateollisuus ry:n myrskysivuilla .etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun