STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus
Ajankohtaista
STEK-info
Sähkön käyttö kotona
Lapset ja sähkö
Sähköturvallisuus
Kun sähköä ei tule...
Ukkonen
Sähkö ja rakentaja
Sähkö ja ympäristö
Julkaisuja jokamiehelle
Kiinteistöjen sähköverkot
Kysy sähköstä
Usein kysyttyä
Sähköasentajaksi tai sähköinsinööriksi?
Ammattilaisille: Koulutusta ja julkaisuja
Avustukset
Avustusohjeet
Valmistuneet hankkeet
Muita sähköalan avustusten jakajia
Hakulomakkeet
Sähköalan turvallisuussuosituksia
Etusivu Sivukartta Yhteystiedot Palaute
Haku
Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2005

Yleistä

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry on vuonna 1995 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tukee avustuksin sähköalan standardisointia ja muuta ohjeistojen laadintaa, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu sähkö- ja kiinteistöalan järjestöistä. Nyt päättynyt toimintavuosi on yhdistyksen kymmenes täysi toimintakausi.

Sähköturvallisuustyö

Yhdistyksen toiminnan keskeisimpänä tehtävänä on ollut sähköturvallisuuteen liittyvän ohjeistus- ja tiedotusmateriaalin tuottamisen, julkaisemisen sekä jakelun edistäminen ja tukeminen.

Sähkötapaturmien osalta kulunut vuosi oli edellistä synkkää vuotta parempi. Vuoden aikana tapahtuii vain yksi kuolemaan johtava sähkötapaturma, jossa kysymyksessä oli ei-ammattilaisen varomattomuus. Lukumäärä alitti aiempien vuosien keskiarvon, joka on viimeisen kymmenen vuoden jaksolla on n. 3.

Lähde:Turvatekniikan Keskus

Kuluttajille suunnattua www-sivuston kehittämistä jatkettiin täydentämällä sitä hankkeiden kautta syntyneellä aineistolla ja uusimalla sen rakennetta tavoitteena informaation helpompi löydettävyys.

Lapsille tarkoitettua osiota sävytti RoboZäk-hahmo, joka vauhditti alakouluille järjestettyä ”Suurta sähköturvallisuuskilpailua”. Kilpailu järjestettiin loppuvuoden aikana ja siihen osallistui n. 200 luokkaa eri puolilta maata. Kilpailun avulla pyrittiin edistämään ”Pikku-Kallen sähköoppaan” käyttöönottoa alakoulujen turvallisuuskoulutuksen apuvälineenä. Pikku-Kalle saikin kouluissa hyvän vastaanoton. Lähes 500 koulua tilasi opasta opetuskäyttöön yhteensä n. 45.000 kpl. Kilpailun tulokset julkaistaan vuoden 2006 puolella.

WWW-sivuston ”Kysy sähköstä” –osion käyttö lisääntyi ja yhteistyötä Tukesin vastaavan palvelun kanssa lisättiin siten, että kuluttajien kysymyksiä ohjataan Tukesin sivuilta yhdistyksen vastauspalveluun.

Sähköalan ammattilaisille suunnattu toiminta painottui avustusten avulla valmistuneisiin hankkeisiin. Yhdistyksen avustuksien tuella valmistuivat mm. seuraavat hankkeet:

– Sähkösuunnittelun käsikirja

– EU:n uudet ympäristödirektiivit – Vaatimukset sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

tuotteille -julkaisu

– Verkostourakoitsijan työsuojeluopas

-Rakennusten ylijännite- ja ukkossuojauskirja

-Katso omaan kaappiisi –julkaisu

-Kuluttajat ja sähkölaitteiden turvallisuus –tutkimus

-Tapaturmatietojen hyödyntäminen energia-alalla – tutkimus

Avustuksia myönnettiin 12 kpl yhteissummaltaan 245930 € (ed.vuonna 309630 €). Yksittäisistä avustuskohteista merkittävin oli Sähkö- ja elektroniikka-alan standardisointijärjestöSESKO:n toiminnan tukeminen, johon myönnettiin 150000 euron avustus. Sähköalanstandardisointi tuottaa palveluja niin alan teollisuusyritysten kuin käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Sähköalan yritysten suuntaan yhdistys panosti lisäksi järjestämällä sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen painottuvan Sähköturvallisuuspäivän yhteistyössä Sähköinsinööriliiton kanssa. Yhdistys tukee myös sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätysjärjestelmän käynnistämistä Suomessa toimimalla tuottajayhteisöjen omistaman Elker Oy:n päärahoittajana.

Tytäryhtiöt

Yhdistyksen tytäryhtiöllä Sähköturva Oy:llä ei ollut toimintavuonna aktiivista toimintaa.

Kiinteistö

Yhdistys omistaa Särkiniementie 3:ssa sijaitsevan toimitalokiinteistön, josta saatavilla vuokratuotoilla yhdistys rahoittaa toimintaansa. Kiinteistön vuokrausaste säilyi hyvänä, vaikkakin pääkaupunkiseudun tyhjien toimistotilojen määrä pysyi ennätyskorkealla tasolla. Seurauksena kuitenkin oli vaihtuvuuden myötä toteutunut vuokratason lasku.Toimintavuoden investoinnit olivat lähinnä tilojen ylläpitoon liittyviä.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistön muodostivat vuoden lopussa seuraavat 14 yhteisöä:

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry

Finnet-liitto ry

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry

Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Sähköalojen ammattiliitto ry

Energiateollisuus ry

Sähköinsinööriliitto ry

Teknologiateollisuus ry

Teknisen Kaupan Liitto ry

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry

Vuoden alusta Sähköenergialiitto ry SENER:in toiminta siirtyi perustetulle Energiateollisuus ry:lle, josta syystä jäsenyys siirrettiin syyskokouksessa uudelle yhdistykselle. Vuoden 2006 alusta lukien Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry erosi yhdistyksen jäsenyydestä Elinkeinoelämän Keskusliiton sisäisen työnjaon muutoksesta johtuen.

Hallinto

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.4.2005 ja syyskokous 21.11.2005. Kokouksissa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen mukaiset asiat

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen ovat toimintavuoden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsenHenkilökohtainen varajäsen

Jarmo Salonen, puheenjohtajaJanne Skogberg

Leo Laaksonen, varapuheenjohtajaEsko Keskinen

Martti AlakoskiEero Maanoja

Juha NaukkarinenPekka Salomaa

Heikki SilvánTapio Aho

Jari Vähämäki Hendry Nystén

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa.

Yhdistyksen asiamies-, hallinto- ja kiinteistön isännöintipalvelut ostettiin Tukkukaupan Yrityspalvelu-TY Oy:ltä, jonka nimeämänä vastuullisena asiamiehenä toimi Lauri Mäki. Kiinteistöpalveluihin liittyvät huoltopalvelut ostettiin SGS-FIMKO Oy:ltä ja puhelinkeskus- ja aulaemäntäpalvelut SOL-Palvelut Oy:ltä.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talousvuotta leimasivat isot omaisuusjärjestelyt. Inspecta Oy:n toiminnan laajentaminen Itämeren alueella edellytti osakkaiden lisäpanostusta, josta johtuen yhdistys osallistui ko. yhtiön osakepääoman korotukseen ja osakaslainoitukseen.Yhdistyksen taloudellinen asema säilyi toimintavuoden ajan vakaana.etusivulle   etusivulle tulosta   tulosta sivun alkuun   sivun alkuun