Oheinen kirjanen on tarkoitettu ala-asteen oppilaille. Kirjan avulla voidaan opettaa tärkeimmät perusasiat sähköstä ja sähköturvallisuudesta. Teksti on jaettu kappaleisiin, jotka sopivat esimerkiksi luonnontiedon tai ympäristöopin tunneilla käsiteltäväksi. Materiaali on laadittu siten, että varsinkin vanhemmat oppilaat voivat opiskella sähköasioita itsenäisesti. Oppimisen tueksi oppilaat voivat jäljentää lihavoidut sanat vihkoihinsa ja vastata kysymyksiin, jotka on esitetty sivulla.