Mene sisältöön

Avustukset

STEK ry myöntää avustuksia sellaisiin yleishyödyllisiin sähköturvallisuus- ja energiatehokkuushankkeisiin, joiden lopputulos hyödyttää sähköalaa ja sähkön käyttäjiä. Avustuksia ei kuitenkaan myönnetä tuotekehitykseen, jonka tuloksena syntyy puhtaasti kaupallinen tuote.

Yksi Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen päätehtävistä on tukea työtä, joka tähtää sähköturvallisuuden, energiansäästön ja alan julkaisutoiminnan edistämiseen. Yhdistys myöntää avustuksia sekä yhteisöille että yksityisille kansalaisille. STEK on sitoutunut alan yhteiseen Hyvinvointia sähköllä - visio 2030:n, ja tukee erityisesti hankkeita, jotka liittyvät sen aihepiireihin. Näitä voivat olla esimerkiksi kiinteistöjen älykkäät ja energiatehokkaat sähköistysratkaisut, älykkäät sähköverkot ja sähköinen liikenne sekä hankkeet, jotka auttavat lisäämään tietoisuutta omasta sähkönkulutuksesta. Hyvinvointia sähköllä -visio 2030:n pääset tutustumaan tarkemmin oikean sivupalkin kautta.

Avustuksia on perinteisesti myönnetty hankkeille, jotka edistävät sähköalan standardoimis- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä.

Aikaisempina vuosina avustuksia ovat saaneet muun muassa hankkeet, jotka ovat liittyneet: 

  • sähkötöiden ja laitteiden turvallisuuden tutkimiseen
  • energiansäästösopimusten toimeenpanoon
  • asumisen sähköasioihin keskittyvien internet-sivujen tuottamiseen
  • sähkön käyttöön liittyvien oppaiden tuottamiseen
  • kampanjoiden järjestämiseen
  • koulutusvideoiden tekemiseen
  • turvallisten valaisimien suunnittelukilpailuun.

Lisää esimerkkejä STEKin tukemista, jo valmistuneista hankkeista löytyy kohdasta "valmistuneet hankkeet".

Avustusten hakuajat umpeutuvat vuosittain 15.3. sekä 15.9. Täytä sähköinen hakulomake ja lähetä se lomakkeen lopussa olevalla "Lähetä"-toiminnolla STEKille.

Sivun alkuun