Mene sisältöön

Määräaikaistarkastukset

1990-luvun puolivälissä annattu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä edellyttää, että niille käytössä oleville sähkölaitteistoille, joiden osalta ei aikaisemmin ole edellytetty määräaikaistarkastusten suorittamista, on tällainen tarkastus teetettävä. Alkuperäinen määräaika tälle tarkastukselle oli tehdä se vuoden 1999 loppuun mennessä, mutta joissain tapauksissa tarkastus saattaa olla vieläkin tekemättä. Vastuu määräaikaistarkastusten tilaamisesta kuuluu sähkölaitteistojen haltijalle.

Tarkastus on sitten uusittava kohteesta riippuen 5 – 15 vuoden välein, ks tarkemmin alempaa.

Määräaikaistarkastusvelvoite koskee valtionhallinnon, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisten yhteisöjen, kiinteistöyhtiöiden ja teollisuusyritysten hallinnassa olevien rakennusten ja ulkoalueiden sähkölaitteistoja.

Tarkastettavia kohteita ovat sähkölaitteistot liike- ja toimistorakennuksissa ja julkisissa rakennuksissa kuten kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa, terveydenhoitolaitoksissa, hallintorakennuksissa, kirkoissa, teattereissa ja muissa kokoontumisrakennuksissa. Myös teollisuus- ja maatalousrakennuksia, joiden sähköasennusten suojana on yli 35 ampeerin nimellisvirtainen sulake, koskee määräaikaistarkastusvelvoite.

Vaikka asuinrakennusten sähkölaitteistolle ei säädösten perusteella ole asetettu velvoitetta määräaikaistarkastuksesta, on niiden teettäminen suositeltavaa asuinkiinteistöissäkin.

Huolehtimalla siitä, että sähkölaitteiston haltijan vastuulla oleville sähkölaitteille tehdään ajallaan määräaikaistarkastukset, pyritään varmistumaan sähkölaitteiston käyttöturvallisuudesta ja ennalta estämään mahdollisten sähkövahinkojen syntyminen tulevaisuudessa.

Määräaikaistarkastusten teettämisestä huolehtimalla haltija varmistaa sähkölaitteistonsa käyttövarmuuden ja voi vähentää ei-toivottavia sähkölaitteistojen käyttöhäiriöistä johtuvia keskeytyksiä.

MITÄ TARKASTETAAN?

Määräaikaistarkastuksessa tarkastetaan, että:

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista.
  • sähkölaitteistolle on laadittu huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja ohjelman mukaiset huoltotoimenpiteet on tehty.
  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä.
  • sähkölaitteiston laajennus- tai muutostöille on tehty asianmukaiset tarkastukset, joita ovat laajennus- tai muutostyön
    tekijän käyttöönottotarkastus ja valtuutetun laitoksen tai valtuutetun tarkastajan varmennustarkastus.

KETKÄ TEKEVÄT MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIA?

Määräaikaistarkastuksia tekevät sähkölaitteistotyypistä riippuen valtuutetut tarkastuslaitokset ja valtuutetut tarkastajat.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA

Määräaikaistarkastuksesta annetaan sähkölaitteiston haltijalle tarkastajan allekirjoittama tarkastuspöytäkirja, jossa yksilöidään tarkastusta koskevat tiedot ja tarkastuksessa havaitut sähköturvallisuuteen liittyvät puutteet.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUSTEN VÄLI

Määräaikaistarkastuksia tehdään sähkölaitteistoille vähintään 5-15 vuoden välein riippuen sähkölaitteistojen vaativuudesta. Tavanomaisten rakennusten sähkölaitteistojen määräaikaistarkastusväli voi olla 15 vuotta, mutta esimerkiksi vaativimpien lääkintätilojen ja joidenkin räjähdysvaarallisten tilojen osalta enintään 5 vuotta.

LÄHEMPIÄ OHJEITA MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISTA

Katso Turvatekniikan keskuksen TUKES-ohje S4-2004, kohta 5 “Määräaikaistarkastukset” ( www.tukes.fi , edelleen “Sähkö ja hissit”, josta edelleen “TUKES-ohjeet”).

Sivun alkuun