Mene sisältöön

Muut rakennukset

Liike- ja toimistorakennukset

Liike- ja toimistorakennukset voivat koosta ja tehon tarpeesta riippuen olla joko suur- tai pienjänniteliittyjiä. (Suurjänniteliittyjä rakentaa oman muuntamonsa ja huolehtii myös sen käytöstä).

Pää- ja nousujohtoina voivat tulla kysymykseen joko tavanomaiset nousujohdot tai suurvirta- ja jakelukiskojärjestelmät.

Vuokrakiinteistöissä tiloja muunnellaan usein siten, ettei kiinteistössä ole pysyviä ”huoneistoja”. Tämä asettaa vaatimuksia nousujohdoille ja energian mittaukselle ja johtaa usein siihen, että yhden vuokralaisen sähkönkulutus mitataan useilla mittareilla.

Teollisuusrakennukset

Teollisuusrakennusten sähkönkäyttö ja sähköverkot ovat yksilöllisiä teollisuusalan ja tuotannon mukaan. Teollisuusrakennuksissa voi olla suuria ja helposti muuta sähköverkkoa häiritseviä laitteita kuten hitsaus- tai kuumennuslaitteet tai suuret moottorit.

Runsaasti sähköä käyttävät teollisuusrakennukset ovat lähes poikkeuksetta suurjänniteliittyjiä (liityntä 20 kV tai 10 kV keskijännitejakeluverkkoon). Sähkön saanti voi olla varmistettu omalla varavoimakoneella.

Suuret ja paljon sähköä käyttävät teollisuuslaitokset voi olla tarpeen liittää suurjännitteiseen siirtoverkkoon 110 kV jännitteellä. Tällaisella teollisuuslaitoksella voi olla myös oma voimalaitos. Tyypillisiä sähkön suurkäyttäjiä ovat paperitehtaat sekä eräät kemiantehtaat ja metallinjalostuslaitokset.

Sivun alkuun