Mene sisältöön

Peruskäsitteitä

Suomessa käytettävä verkkojännite on yksivaiheisena 230 V (volttia) ja kolmivaiheisena 400 V. Jakeluverkon haltija (verkkoyhtiö eli sähkölaitos) tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin talon pääkeskukseen, josta se monta asuntoa käsittävissä taloissa jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin. Sähkökeskuksien kautta sähkö sitten jaetaan asunnoissa sen kulutuspaikoille, esimerkiksi pistorasioihin tai valaistuspisteisiin.

Asunnon sähköpääkeskuksessa ovat pääsulakkeet, pääkytkin, eri ryhmien – esimerkiksi pistorasia- tai valaistusryhmien – sulakkeet sekä muita suojalaitteita kuten vikavirtasuojakytkimiä tai ylijännitesuojia. Pientalon keskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on myös jakeluverkkoyhtiön mittari, joka mittaa sähkön kulutuksen talossa.

Pääsulakkeiden suuruus määrittää suurimman kiinteistössä yhtaikaa käytettävän sähkötehon. Yhden perheen talossa pääsulakkeet ovat esim 3×25 A (ampeeria), jolloin suurin sulakkeiden sallima teho on noin 3×25 A x 230 V = 17000 W (wattia) eli 17 kW (kilowattia). Suurissa kerrostaloissa pääsulakkeiden suuruus voi olla useita satoja ampeereita.

Talon kaikki sähkölaitteet eivät käytännössä koskaan ole yhtaikaa käytössä, joten talon huipputeho on vain osa sähkölaitteiden yhteenlasketusta tehosta. Jos kuitenkin alkaa esiintyä pääsulakkeiden palamista, on verkkoyhtiöltä tilattava mahdollisuus käyttää suurempia sulakkeita. Tämä vaatii tavallisesti liittymisjohdon vahvistamista ja mahdollisesti myös muun syöttävän verkon vahvistamista. Siksi pääsulakkeiden suurentaminen on melko kallis toimenpide.

Kerros- ja rivitaloissa sähköpääkeskus on useimmiten omassa huonetilassaan. Tällaisessa pääkeskuksessa on myös tavallisesti kiinteistön oman sähkönkulutuksen (esim pihavalaistus, autopaikkojen lämmitys, hissit) mittaus. Edelleen tällaisessa pääkeskuksessa on ohjauslaitteita pihavalistukselle, lämmitykselle jne.Asuntojen mittarit ovat monen asunnon talossa usein yhdessä paikassa – mittarikeskuksessa.

Pientalon pääkeskuksen tai kerrostaloasunnon ryhmäkeskuksen pääkytkimestä voi kytkeä koko asunnon sähköt pois esimerkiksi sähkö- tai huoltotyötä varten, taikka sulakkeen vaihtoa varten.

Sivun alkuun