Mene sisältöön

Pienkiinteistöt

Liittyminen sähköverkkoon

Pienkiinteistö (omakotitalo tai loma-asunto) voidaan liittää sähköverkkoon periaatteessa kolmivaiheisesti tai yksivaiheisesti. Nykyisin kuitenkin pienenkin uudisrakennuksen sähkönkulutus on sen verran suuri, ettei yksivaiheinen liitäntä tule kysymykseen. Vanhojen pientalojen liitäntä on toisinaan yksivaiheinen, mutta yleensä jo sähköliesi tai vähäinenkin sähkölämmitys vaatii liittymän muuttamisen kolmivaiheiseksi. Muutos aiheuttaa pääkeskuksen ja liittymisjohdon uusimisen.

Liittymisjohtona käytetään uusissa taloissa lähes poikkeuksetta maakaapelia. Jos alueen sähkönjakeluverkko on muuten ilmajohtoverkko, tuodaan johto maakaapelina taloon pylväältä, joka sijoitetaan esim piha-alueen reunaan.

Pääkeskus

Pientalon pääkeskus voidaan sijoittaa mm

  • -erilliseen kaappiin
  • -rakennuksen ulkoseinälle asennettavaan kaappiin
  • -sisätiloihin, esim erilliseen komeroon tai tekniseen tilaan

Jos pääkeskus on ulkona, tarvitaan pienissäkin rakennuksissa sisätiloihin ryhmäkeskus, jossa ovat mm sulakkeet tai sulakeautomaatit.

Vanhoissa pientaloissa, joissa liittymisjohto on ilmajohto, ilmajohto päättyy usein ylhäällä ulkoseinällä olevaan talovarokekoteloon, josta lähtee johto pääkeskukseen. Jos ilmajohto halutaan korvata maakaapelilla, voidaan maakaapeli viedä pitkin talon ulkoseinää varokekotelolle.Sivun alkuun