Mene sisältöön

Maatilojen sähkönkäyttö

 

Maatilat, olivatpa ne sitten eläin- tai viljatiloja, käyttävät nykyisin sähköä moniin tarkoituksiin. Monesti ne muistuttavat sähkönkäyttäjinä pieniä tai keskisuuria teollisuusyrityksiä. Maatilojen sähkönkäytölle ominaisia piirteitä ovat mm seuraavat:

  • Tilat ovat usein pitkien johtoyhteyksien päässä, josta johtuen sähkön toimituksen keskeytyksiä on enemmän kuin taajamissa
  • Toisaalta monet tuotantoon liittyvät sähköä käyttävät toimet ja prosessit tarvitsevat sähköä joko jatkuvasti tai säännölliseen aikaan päivittäin, josta syystä sähkön toimituksen keskeytykset aiheuttavat helposti haittaa ja taloudellisia menetyksiä
  • Eläinsuojien sähköistykseen liittyy omia erityispiirteitään. Mm eläimet saattavat asiantuntemattomasti tehtyjen sähköasennusten vuoksi saada jatkuvia sähköiskuja, mikä vaikuttaa niihin monin tavoin haitallisesti.
  • Asiantuntevia sähköasennus- ja sähkölaitteiden huoltopalveluja ei tavallisesti ole lähistöltä saatavissa. Tämä johtaa helposti siihen, että asennuksia tehdään itse tai niitä teetetään epäpätevillä henkilöillä. Vastaavasti sähkölaitteiden ja –asennusten kunnossapito saattaa jäädä liian vähälle huomiolle.

 

Seuraavilta sivuilta löytyy tietoa näistä asioista. Lähteenä sähkön palo- ja tapaturmariskit osioissa on käytetty mm Turvatekniikan keskuksen julkaisuja 2/2006 ja 2/2007.

Sivun alkuun