Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Valmistuneet hankkeet


Vuonna 2003 valmistuneita hankkeita


Mm seuraavat STEKin tukemat hankkeet ovat valmistuneet vuonna 2003:
 • Sähkössä on Poweria-esitteet 2003
 • Next step-messut 2003
 • Pientalon lämmityskustannusten selvitys ja laskuri
 • PES-sovellusohje
 • Ohje “Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat”
 • Ohje “Sähköasennukset palovaarallisissa tiloissa”
 • Ohje “Rakennusten jakelujärjestelmien maadoitukset ja potentiaalintasaukset”
 • Sähkölämmitystekniikan tutkimus- ja kehitysprojekti
 • Sähköpalojen ennalta ehkäisyyn liittyvä koulutusmateriaali

Jos haluat nähdä tiivistelmän näiden hankkeiden sisällöstä, klikkaa tästä. Tiivistelmästä löytyy linkkejä, joista voit halutessasi tutustua näihin hankkeisiin myös lähemmin.

Turvallisuutta valvotaan standardeilla


Sähkölaitteiden ja -asennusten täytyy olla turvallisia käyttäjilleen. Laitteiden yhtenäiset turvallisuusvaatimukset on määritelty EU:n direktiiveissä ja niihin perustuvissa suomalaisissa määräyksissä. Viran-omaismääräyksissä esitetään kuitenkin vain keskeiset turvallisuusvaatimukset. Yksityiskohtaisten määrittelyjen ja testausmenetelmien osalta viranomaismääräyksissä viitataan suomalaisiin SFS-standardeihin, jotka puolestaan perustuvat kansainvälisiin ja eurooppalaisiin standardeihin.

Turvallisuuden lisäksi standardien avulla varmistetaan laitteiden, kuten pistotulppien ja -rasioiden, keskinäinen yhteensopivuus. Käyttämällä standardinmukaisia piirrosmerkkejä ja piirustuksia, puhumattakaan ammattisanoista, varmistetaan alan ammattilaisten yksikäsitteinen viestintä. Myös sähkölaitteiden käyttöä opastavat kuvatunnukset esimerkiksi kodinkoneissa perustuvat standardeihin. Sähkölaitteiden toisilleen aiheuttamista häiriöistä eli sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on tullut viime vuosina merkittävä standardisoinnin kohde.

Sähköalan SFS-standardien valmistelusta vastaa SESKO ry. Sen jäseniä ovat sähköalan edunvalvontajärjestöt, kuten Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry STEK, sähköturvallisuusviranomaiset sekä testauslaitokset. SESKOn pysyvissä asiantuntijaryhmissä on lähes 500 yritysten ja laitosten edustajaa. SESKO on jäsenenä maamme standardisointialan keskusjärjestössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:ssä sekä sähköalan kansainvälisessä (IEC) ja eurooppalaisessa (CENELEC) yhteistyöjärjestössä. SESKOn rahoitus perustuu pääasiassa standardien myyntiin, asiantuntijoiden osallistumismaksuihin sekä valtion avustuk-seen. Myös STEK tukee SESKOn toimintaa taloudellisesti.

Sähköalan kansainvälisiä standardeja on julkaistu noin 100 000 sivua. Suomenkielellä niistä on julkaistu noin 17 000 sivua. Esimerkkejä eri aihepiirien SFS-standardeista:

SFS 6001 Suurjänniteasennukset
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus
SFS 5799 Valaisinpistokytkimet. Rakenne- ja testausvaatimukset
SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus
SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön
SFS-EN 50083-2 Yhteisantennilaitteet. Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus
SFS-EN 50131-1 Hälytysjärjestelmät. Rikosilmoitusjärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60204-1 Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60335-1 Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 60950-1 Tietotekniikan laitteet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-EN 61082-1 Sähkötekniikassa käytettävien dokumenttien laatiminen. Osa 1: Yleiset vaatimukset
SFS-IEC 60050-195 Sähköteknillinen sanasto. Osa 195: Maadoitus ja suojaus sähköiskultaAikaisemmin valmistuneita hankkeita


Tässä esimerkkiluettelo STEKin aikaisemmin tukemista hankkeista:

 • ST-kortiston uudistaminen ja päivitys

 • Töiden johtajat, sähköturvallisuus ja muuttunut tilanne – tutkimusprojekti

 • Sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito-ohje

 • Hissien huolto -KH-ohjekortin laadinta

 • Energiansäästösopimusten toimeenpano

 • Sähköturvallisuusmääräysten tutkintalautakunnan tominnan rahoitus

 • Asumisen sähköasiat -internetsivut

 • Sähkön turvallinen ja säästäväinen käyttö -projekti

 • Sähkötöiden ja käytön johtajan vastuu/ v.2000 ongelma -kartoitusprojekti

 • Suunnitteluohje: Asuntojen muunneltavuus ja esteettömyys sähkösuunnittelussa

 • Vapaa-ajan asuntojen sähköistys – projekti

 • Jännitetyö-koulutusvideo

 • Elektroniikan multimedia-oppimateriaalin tuotanto- ja tutkimusprojekti

 • Valaisinkilpailu

 • Sähkölaitosasentajan oppikirja 5:n julkaiseminen

 • Sähköturvallisuuslaatujärjestelmän kehittäminen ammattioppilaitoksessa

 • Hissin huollon aikainen työturvallisuus -projekti

 • sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry