Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Sähköturvallisuus – sähköasennukset


Sähköasennusten tarkastukset


Käytä sähkötöissä aina ammattitaitoista suunnittelijaa ja rekisteröityä urakoitsijaa


Sähköalalla on viime vuosina vähennetty viranomaisvalvontaa ja tavallisen kuluttajan tulee olle entistä valveutuneempi
sekä sähkölaitteita että sähköasennuspalveluja hankkiessaan.

Sähköasennusten tekeminen on ammattilaisen työtä. Virheellisistä sähköasennuksista voi aiheutua taloudellisten menetysten
lisäksi myös merkittävä turvallisuusriski. Mikäli epäilet urakoitsijan ammattitaitoa, rekisteröitymisen voit tarkastaa Turvatekniikan keskuksesta, puh 09-61 671.

Pyydä sähköurakoitsijaltasi tarkastustodistus


Sähköasennukset on tehtävä voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Turvallisuuden varmistaminen edellyttää ammattitaitoisen asennustyön lisäksi erilaisia asennukselle tehtäviä turvallisuustarkastuksia. Näillä tarkastuksilla varmistetaan, ettei valmiiseen asennukseen jää sellaisia laite- tai asennusvirheitä, jotka voisivat aiheuttaa palovaaraa tai sähköiskun vaaraa.
Tähän tarkastukseen kuuluu sekä silmin todettavia asioita että mittauksia. Mittaukset ovat tarpeen, koska kaikkia mahdollisia
virheitä ei voi silmämääräisesti todeta, vaan ne paljastuvat ainoastaan mittauksin. Tarkastus on tehtävä asennukselle ennen sen käyttöönottoa. Mikäli tarkastuksissa havaitaan asennusvirheitä, niin urakoitsijan velvollisuus on korjata puutteet ennen kuin asennustyö luovutetaan loppukäyttäjälle.

Sähköurakoitsija on velvoitettu laatimaan tekemistään asennuksista käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Siitä tulee käydä ilmi, että asennus on vaatimusten mukainen. Vaikka pöytäkirja ei välttämättä kerro maallikolle kovinkaan paljon, kannattaa rakennuttajan huolehtia siitä, että hän saa urakoitsijalta pöytäkirjan. Jos urakoitsija ei sitä automaattisesti toimita,
se tulee pyytää ennen kuin työ luovutetaan. Näin voi luottaa siihen, että rakennuttajan tilaama sähköasennus ei aiheuta
ikäviä yllätyksiä, pahimmissa tapauksissa jopa vaaratilanteita.

Tilaajan rooli aiempaa tärkeämpi


1.7.1997 jälkeen laki ei edellytä paritaloissa ja omakotitaloissa muuta tarkastusta kuin asennuksen tekijän suorittaman
käyttöönottotarkastuksen. Aiemmin sähkölaitosten asennustarkastajat tarkastivat myös omakotitalokohteet. Nyt siis
käyttöönottotarkastuksen merkitys on aiempaa suurempi. Nykyisin ulkopuolista varmennustarkastusta edellytetään ainoastaan
suuremmissa rakennuskohteissa. Näiden tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsija on tehnyt asianmukaisen
käyttöönottotarkastuksen.
sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry