Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Sähkön käyttö kotona


Sähkövaarat ja -vahingot

Sähköiskut Kuten aikaisemmin osassa 1 “Selvitä omat tarpeesi” todettiin, sähköllä on erilaisia vaikutuksia: valovaikutus, lämpövaikutus, magneettiset vaikutukset ja kemialliset vaikutukset. Näiden lisäksi sähkövirralla on siis myös fysiologisia vaikutuksia.

Sähkövirta välittää aistihavaintoja ihmisen aivoihin ja toimintakäskyjä lihasten hermoille. Ihmisen oma sähköjärjestelmä on hyvin herkkä. Jos ihmisen kehon lävitse kulkee vieras sähkövirta, kehon normaalit toiminnat häiriintyvät.

Jos ihminen joutuu ulkoisen virtapiirin osaksi, kehon läpi kulkeva sähkövirta voi aiheuttaa lievimmillään näpäytyksen (tuntoraja). Seuraava aste on, että ihminen tarttuu kiinni sähköjohtoon tai -laitteeseen lihaskouristusten vaikutuksesta (kouristusraja). Pahimmillaan ihminen on niin kauan kiinni sähkövirtapiirissä, että siitä aiheutuu sydänkammiovärinä (sydänkammiovärinäraja). Silloin sydän ei kykene pumppaamaan verta ja verenkierto häiriintyy. Muutamassa minuutissa seuraa aivojen vaurioituminen ja yleensä kuolema. Suuri virta aiheuttaa lisäksi ihmisen elimistössä palovammoja ja nesteiden kiehumista, mistä aiheutuu solujen kuolemia.

Omat kokeilut ja itse tehdyt tai itse korjatut laitteet ovat koituneet monen kuolemaksi. Sähkötapaturmissa menehtyy vuosittain 3-4 ihmistä ja yleensä sähköalalla ammattitaidottomia henkilöitä. Yleisin kuolinsyy on omien viritysten tai varomattomuuden seurauksena vaaralliseksi tullut sähkölaite tai -asennus. Kuolemaan päättyneiden tapaturmien lisäksi sattuu myös sellaisia vahinkoja, joissa uhri loukkaantuu. Jokaista kuolonturmaa kohden sattuu lukuisia vähältä-pitivaaratilanteita, jotka toisissa olosuhteissa saattaisivat johtaa vakaviin seurauksiin. Monesti on myös onnea matkassa!

Sähköpalot

Kunnossa olevat sähkölaitteet ovat oikein käytettyinä ja huollettuina turvallisia ja toimivia. Sähkölaitteista johtuvia tulipaloja syttyy kuitenkin Suomessa vuosittain jopa pari tuhatta. Huolimattomasti käytetyt sähkölaitteet ovat yleisin tulipalon syy niin pientaloissa kuin kerrostaloissakin. Vialliset tai vääriin paikkoihin sijoitetut sähkölaitteet voivat aiheuttaa sähköisku- tai paloturvallisuusriskin.

Jos havaitset jotain poikkeavaa asuntosi sähkölaitteiden toiminnassa, irrota epäilemäsi viallinen laite välittömästi pistorasiasta. Jos sähkölaite kipinöi tai syttyy palamaan, toimi nopeasti seuraavasti:

1. Katkaise virta sähkölaitteesta, mikäli suinkin vain voit.
2. Pelasta paikallaolijat turvalliseen paikkaan.
3. Hälytä apua!

Jos tilanne sallii, voit myös yrittää sammuttaa paloa. Sammutuspeitteen avulla voit hillitä paloa ja lisätä aikaa pelastautumiselle.

Opettele tuntemaan sähkölaitteesi ja reagoi epätavalliseen toimintaan. Kannattaa miettiä etukäteen, miten toimii, jos sähkölaite syttyy palamaan.

Ensimmäinen ja tärkein ehto on, että pidät asuntosi palovaroittimet kunnossa, sillä palotilanteessa ne voivat pelastaa ihmishenkiä. Kun palovaroittimen paristo loppuu, antaa se tästä varoitusäänen. Usein tällöin kulunut paristo poistetaan, mutta uutta ei laitetakaan tilalle – asia unohtuu. Palovaroittimen toimintakunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Palovaroitin kannattaa puhdistaa liasta ja pölystä vähintään kerran vuodessa.

Tässä esitetään neuvoja ja ohjeita (jotka perustuvat TUKESin sähköpalo- ohjeisiin), miten voit ennakoida paloriskejä sähkölaitteiden kanssa.

Televisio

Televisio on vietävä huoltoon, jos
 • sen kuvaan tai ääneen tulee vikaa
 • siitä tulee käryä tai voimakkaita hajuja
 • se on kaatunut tai pudonnut
 • sen sisään on joutunut vieraita esineitä, nestettä, steariinia tai muita aineita.
Television
 • päällä ei saa pitää kynttilää, kasveja, kukkamaljakoita tai muitakaan esineitä
 • tuuletusaukkoja ei saa peittää tai tukkia tekstiileillä esimerkiksi liinoilla tms.
 • ilmankiertoa ei saa estää esimerkiksi sijoittamalla sitä liian tiiviisti kirjahyllyyn
 • päältä ja tuuletusaukkojen pinnoilta on syytä imuroida itse säännöllisesti pölyt, mutta tv:n sisäpuoliset huollot ja puhdistukset saa tehdä vain sähköalan ammattilainen
 • kuljetuksissa ja siirroissa on syytä välttää tärinää ja kolhaisuja
 • valmiusvirta on hyvä katkaista pois päältä yöksi ja silloin, kun ollaan poissa kotoa.
Pesukone

Pesukone pitää huoltaa aina, kun sen toiminnassa – erityisesti sen ohjelmakoneistossa tai moottorissa esiintyy häiriöitä.

Pesukoneen
 • valvonta on välttämätöntä silloin, kun se on käynnissä (kun olet paikalla pesukoneen käydessä ja sattuu toimintavika, voit vähentää myös ikäviä vesivahinkoja)
 • nukkasihti on syytä puhdistaa säännöllisesti
 • pistotulppa on hyvä irrottaa seinästä käytön jälkeen
 • ulkokuori on hyvä suojata roiskuvalta vedeltä
 • taustalevyn sisäpuolelta on syytä imuroida silloin tällöin, mutta se on syytä teettää sähköalan ammattilaisella.
Kylmälaite

Jos kylmälaitteen riittävästä puhdistuksesta tai ilmakierrosta ei ole huolehdittu, voi se kuluttaa kolminkertaisen määrän sähköä. Tällä tavoin ylikuumentuneeseen kylmälaitteeseen liittyy tulipalon riski.

Kylmälaite
 • kannatta huollattaa, jos se ei toimi asianmukaisesti
 • on syytä imuroida puhtaaksi pölyistä esimerkiksi sulatuksen yhteydessä (pistotulppa on turvallista irrottaa silloin, kun imuroi pölyjä kylmälaitteesta)
 • ei toimi oikein ja turvallisesti, jos sen ilmankierto estyy, minkä vuoksi on tarpeen tarkistaa ilmankierto silloin tällöin
 • on syytä sijoittaa paikkaan, jossa se ei ole alttiina auringonpaisteelle tai lieden taikka jonkin muun lämmönlähteen lämmittävälle vaikutukselle.
Liesi, uuni, mikroaaltouuni

Liedelle tai uuniin unohtunut ruoka voi sytyttää tulipalon. Tämä on varsin tavallinen tulipalon syttymissyy. Jo ennen tulipalon syttymistä syntyy voimakasta savua, joka voi olla hengenvaarallista.

Liettä, uunia tai mikroaaltouunia ei pidä jättää päälle valvomatta ja erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota, että laitteet on kytketty pois päältä, kun niiden käyttö on lopetettu. Liesivahti on hyvä apulaite esimerkiksi vanhuksille, jos riskinä on lieden unohtaminen päälle. Liesivahti on turvalaite, joka seuraa lieden käyttöaikaa sekä -tehoa ja katkaisee omatoimisesti päälle unohtuneen sähkövirran levystä. Se voidaan kiinnittää kaikkiin liesimalleihin. Liesivahdista on lisätietoa kohdassa “Suojaudu vahingoilta ja tunkeilijoilta”.

Valaisimet

Valaisimet on syytä pitää puhtaina. Palaneet ja välkkyvät loistelamput kannattaa vaihtaa heti, sillä kauan välkkyessään ne saattavat ylikuumentua ja aiheuttaa palonvaaraa.

Valaisimien kannoissa tai niiden pakkauksissa on merkintä, esimerkiksi 40 W, joka osoittaa, kuinka suuren lampun enintään saa laittaa valaisimeen. Tätä suositustehoa suurempaa lamppua ei ole syytä laittaa valaisimeen, sillä esimerkiksi lampun kannan muoviosat on mitoitettu kestämään enintään mainitun tehon.

Halogeenivalaisimien asennuksissa on noudatettava niiden mukana olevia asennus- ja käyttöohjeita. Usein koteihin asennettavat halogeenivalaisimet toimivatkin pienoisjännitteellä (12 voltilla tai 24 voltilla), ja niiden sähköiskusuojaus on hoidettu tällä pienellä jännitteellä ja suojamuuntajalla. Nämä suojaukset eivät kuitenkaan välttämättä riitä palosuojaukseen.

Käytä halogeenivalaistusasennuksiin vain turvallisia komponentteja ja materiaaleja. Pidä huoli, että valaisimet ovat riittävällä etäisyydellä syttyvistä ja palavista materiaaleista. Jos valmistaja ei ole ilmoittanut asennus- ja käyttöohjeissaan etäisyyttä, sijoita valaisimet vähintään 0,5 metrin etäisyydelle palavista ja syttyvistä materiaaleista. Teetä halogeenivalaistusasennukset sähköalan ammattilaisella, niin voit olla varma asianmukaisesta asennuksesta.

JOS SÄHKÖLAITE SYTTYY*

irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä

pelasta ensin ihmiset välittömältä vaaralta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa!

hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta!

käytä alkusammutusvälineitä – sammutuspeitettä tai käsisammutinta – jos suinkin mahdollista, saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen!

poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat! opasta palokunta paikalle!

*Lähde: TUKES-esite “Näin vältät sähköpalon”.Kiuas

Kuuma kiuas voi sytyttää läheisyydessä olevat helposti syttyvät esineet kuten vaatteet. Kuuman tai kuumenevan kiukaan lähelle ei ole syytä ripustaa pyykkejä. Tarkasta aina ennen kiukaan kytkemistä päälle, ettei sen läheisyydessä ole vaatteita, muoviesineitä tai muita helposti syttyviä tavaroita.

Kun kiuasta sijoitetaan paikalleen, ota huomioon tarvittavat suojaetäisyydet lauteista ja muista puisista rakenteista. Tutustu myös uuden kiukaan käyttöohjeisiin.

Täytä kiukaan kivitila aina kiukaan täyttöohjeen mukaisesti.

Korjauta rikkinäiset vastukset sekä temppuileva ajastin ja kytkimet.

Kodin piensähkölaitteet

Kahvinkeittimet, leivänpaahtimet ja muut kodin pienlaitteet on syytä vaihtaa uusiin, kun niiden toiminnassa havaitaan vikaa tai kun ne ovat vaurioituneet.

Pienlaitteen pistotulppa on hyvä turvallisuussyistä irrottaa, kun laite ei ole käytössä tai sen luota poistutaan. Kun irrotat laitteen pistorasiasta, pidä vetäessäsi kiinni laitteen pistotulpasta. Ei kannata vetää johdosta nykäisemällä, sillä laitteen pistotulpan puoleiset johtimet voivat irrota ja aiheuttaa seuraavalla käyttökerralla vaaraa.

Toinen mahdollisuus on, että useita pienlaitteita on liitetty sellaiseen pistorasiaryhmään, jonka sähkönsyötön saa katkaistua kytkimestä. Tällöin on helppo katkaista sähkö kaikilta pienlaitteilta yhdellä kertaa esimerkiksi lomalle lähdettäessä, eikä jokaisen laitteen tulppaa tarvitse erikseen irrottaa pistorasiasta.

Keskuspölynimuri

Keskuspölynimuria on huollettava ja puhdistettava säännöllisesti, jotta se pysyy kunnossa. Laitteesta on syytä tyhjentää pölyt riittävän usein ja sen suodatin kannattaa puhdistaa säännöllisesti. Jos keskuspölynimurin puhdistus unohtuu, pöly tukkii laitteen suodattimen ja se voi syttyä palamaan.

Alunperin laitteen paikkaa suunniteltaessa ja sitä asennettaessa se kannattaa sijoittaa helposti huollettavaan ja paloturvalliseen paikkaan.

Autolämmitin

Auton moottorin ja sisätilan lämmitin voi epäasiallisesti käytettynä tai viallisena sytyttää auton palamaan. Tarkkaile lämmittimen kuntoa jatkuvasti ja toimita se korjattavaksi heti, kun epäilet sen turvallisuutta tai kuntoa.

Auton sisätilan lämmittimenä on turvallista käyttää vain erikseen autoihin tarkoitettua lämmitintä. Asunnon lämmittimet eivät sovellu paloturvallisuusriskien vuoksi auton lämmitykseen.

Autolämmitin on syytä sijoittaa ja sitä on syytä säilyttää niin, että sinne ei pääse likaa, vettä tai suolaa. Kun sijoitat autolämmittimen autoon, huolehdi sen riittävästä etäisyydestä auton pinnoista.

Autolämmittimen kunto kannattaa tarkistaa silloin tällöin ja kiristyttää löystyneet liitokset ja vaihdattaa huonokuntoiset pistorasiat sekä johdot. Korjauta myös vioittunut kellokytkin.

Sähköpatterit

Sähkölämmityspatterit voivat ylikuumentua, jos ilma ei pääse kiertämään. Tästä syystä lämmitintä ei saa peittää ja huonekaluja ei ole syytä sijoittaa liian lähelle sähköpatteria.

Siirrettävä lämmitin tulee sijoittaa niin, ettei se pääse kaatumaan. Myöskään lämmittimen päälle ei saisi kaatua tai pudota mitään aineita tai esineitä.

Jos lämmittimet tai niiden termostaatit rikkoontuvat, niitä ei saa käyttää viallisina, vaan ne pitää korjauttaa kuntoon.

UKKONEN

Suomessa on keskimäärin 12 ukkospäivää vuodessa. Ukkospäivien lukumäärä vaihtelee alueittain, mutta Suomessa ylitetään harvoin 25 vuotuisen ukkospäivän raja. Salama surmaa vuosittain Suomessa joitakin ihmisiä. Loukkaantumisia on enemmän. Lisätietoja alueen ukkosherkkyydestä voi saada esimerkiksi Ilmatieteen laitokselta tai paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä.

Salamanisku voi pahimmillaan aiheuttaa suurta tuhoa ja vahinkoa, jos sitä vastaan ei suojauduta kunnolla. Salama voi iskeä kohteeseensa suoraan tai epäsuorasti.

Suoralla salamaniskulla tarkoitetaan sitä, että salaman isku osuu suoraan esimerkiksi ihmiseen tai rakennukseen taikka rakennuksen ukkossuojaukseen: sieppaustankoon, kattojohtimeen, antennimastoon tms., joita käytetään suojina suurissa rakennuksissa.

Epäsuoralla salamaniskulla tarkoitetaan sitä, että salama iskee lähelle kohdetta esimerkiksi rakennukseen tulevaan ilmajohtoon tai ihmisen lähellä olevaan puuhun. Jos salama iskee johtoon, se lähettää molempiin suuntiin johtoa syöksyaallon, jonka jännitetaso saattaa olla monikymmen- tai monisatakertainen johdossa normaalisti olevaan jännitteeseen verrattuna. Tällainen syöksyjännite voi rikkoa johtoon liitettyjä laitteita. Jopa useiden kilometrien päässä salaman iskupaikasta on havaittu iskusta johtuvia laitteiden rikkoontumisia.

Suora salamanisku esimerkiksi taloon on melko harvinaista. Salama pyrkii maahan ja kulkee parhaiten johtavia rakenteita pitkin. Tällaisia ovat esimerkiksi tv-antenni ja savupiippu, joiden kautta salama voi tulla rakennuksiin ja osua edelleen ihmisiin.

Salama on sähkövirtaa ja sen vaarat ovat samanlaiset kuin sähköiskussa. Sähköisku ja salamanisku voivat aiheuttaa sydänpysähdyksen ja hengityksen pysähdyksen sekä palovammoja. Sydänpysähdyksen toteaminen ja painantaelvytyksen antaminen edellyttävät ensiapukoulutusta tai tietoa elvytyksestä, sillä toimivaa sydäntä ei saa ryhtyä elvyttämään.

Salama on monessa suhteessa hyvin arvaamaton ilmiö. Vaikka salamavahingot ovat meillä aika harvinaisia, voi salamanisku yksittäistapauksissa aiheuttaa pahimmillaan suurta aineellista tuhoa. Salamaniskuja vastaan voi suojautua. Kansainvälinen salamatutkijoiden yhteisö on antanut suositukset henkilökohtaiseen suojautumiseen. Suositukset on esitetty ohessa.

Sähkö-, puhelin- ja antennilaitteita voidaan ukkosherkillä alueilla suojata ylijännitesuojilla. Ylijännitesuojien käytöstä ukkosuojaukseen on lisää tietoa tämän oppaan kohdassa “Ylijännitesuojat”.

SUOMEEN SOVELLETTAVIA SUOSITUKSIA SEURAAVASSA:

 • Pysy etäällä tulisijoista, koska noki johtaa sähköä. – Irrota ulkoantennit tv:stä ja radiosta. Salama pyrkii rakennuksiin johtavia rakenteita pitkin, kuten savupiipun kautta tai tv-antennia pitkin.

 • Suojaudu ensisijaisesti epäsuorilta salamaniskuilta eli sähkö- ja puhelinlinjoja pitkin tulevilta ylijännitteiltä.

 • Vältä sähkölaitteiden ja puhelimen käyttöä ukonilmalla. Kännykkää voi turvallisesti käyttää, koska siitä ei ole galvaanista yhteyttä maahan.

 • Vältä metallisten (maadoitettujen) vesilämpöpattereiden koskettelua ukonilmalla.

 • Anna lankapuhelimen soida toistuvasti, jotta voit varmistua ukkosen aiheuttamalta kertapirahdukselta. Näin vältät mahdollisen vaaratilanteen.

 • Sulje ikkunat ja ulko-ovet, niin voit estää salamakanavan muodostumisenTEKIJÖITÄ, TIETOA JA TUOTTEITA

Sähköalan ammattilaiset osoitteesta www.erikoisurakoitsijahaku.com

Sähkölämmitystietoa osoitteesta www.sahkolammitusfoorumi.com


Lisää tietoa sähköistyksestä löydät seuraavien järjestöjen ja organisaatioiden Internet-sivuilta.

Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry www.stul.fi
Adato Energia Oy www.energia.fi
Elektriska Installationsorganisationen (EIO) Ruotsi www.eio.se
Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy www.seti.fi
Turvatekniikan keskus TUKES www.tukes.fi
Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry www.prkk.fi
Satelliitti- ja ntenniliitto ry www.sant-ry.com
Suorakanava Oy www.suorakanava.fi
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus www.sahkoturva.info
Turva-alan yrittäjät ry www.turva-alanyrittajat.fi
sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry