Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Valitse sähköammattilanen
tekijäksi


Sähköistyksen kustannusten arviointi ja tarjousmenettelyt

Hinta on eräs tärkeimmistä asioista, joka kiinnostaa oman asunnon rakentajaa ja remontoijaa. Tämä on luonnollista, sillä yleensä on käytössä rajallinen määrä rahaa, jonka on riitettävä moniin asukkaiden tarpeisiin. Yleensä ihmisellä, joka rakentaa ensimmäistä kertaa tai teettää sähköremonttia harvoin, ei ole käsitystä, mitä sähkötyöt ja sähkölaitteet maksavat. Mahdollisimman hyvin kohdalleen osuvan hinta-arvion ja tarkan hintatiedon selville saamiseksi onkin tärkeää, että omien tarpeiden selvitys on tehty huolella.

Hinnan arviointi

Kun olet yhdessä asiantuntijaksi valitsemasi sähköammattilaisen kanssa kartoittanut omat tarpeesi ja vaihtoehtosi kohdassa “Omien tarpeiden selvitys” esitetylle lomakkeelle sekä merkinnyt sähkönkäyttö- ja valaistuspisteet talosi pohjapiirrokseen, pyydä valitsemaltasi asiantuntijalta ja varmuudeksi myös joltakin muulta sähköurakoitsijalta arviota hinnasta. Hinnasta on syytä sopia kirjallisesti. Sovi myös samalla yksiselitteisesti toisen osapuolen kanssa, onko kysymyksessä kuluttajansuojalain tarkoittama hinta-arvio, suuntaa-antava hintatieto, kiinteä hinta vai enimmäishinta.

Hinta-arvio

Kuluttajansuojalaki sääntelee hinta- arvion antamista. Jos sähköurakoitsija on antanut hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 %:lla. Näin ei kuitenkaan ole pakko sopia, vaan voit sopia sähköurakoitsijan kanssa erikseen korkeammastakin ylitysprosentista.

Suuntaa-antava hintatieto ei sido sähköurakoitsijaa. Sitä kannattaa käyttää silloin, kun työn laajuus on vaikeasti arvioitavissa taikka kun työkohdetta ei jostain syystä pystytä tutkimaan paikanpäällä ja arvio annetaan esim. puhelimella

Kun sähköistystyö aloitetaan tällaisen tiedon pohjalta, pitää sähköurakoitsijan kertoa ajoissa asiakkaalle, jos kustannukset nousevat huomattavasti ennakoitua suuremmaksi.

Kiinteä hinta on kysymyksessä silloin, kun työstä peritään sovittu summa riippumatta siitä, kuinka paljon aikaa tai materiaaleja tms. siihen kuluu. Kiinteää hintaa ei saa ylittää, mutta ei sitä myöskään tarvitse alittaa.

Enimmäishinta on tilaajan maksettavaksi tuleva hinnan yläraja. Sitäkään ei saa ylittää, mutta lopullinen hinta voi olla enimmäishintaa pienempi.

Sähköasennustyön hinta koostuu monista tekijöistä. Alla on esitetty eri tekijöiden prosenttiosuudet.

 • Arvonlisävero 18%
 • Palkat 30 %
 • Sosiaalikulut 22%
 • Velottamaton työaika 8%
 • Yrityksen yleiskulut 22%

Yrityksen yleiskulut jaoteltuna tarkemmin:
 • Työnjohto, toimistokulut 6,2%
 • Yrittäjäpalkka 3,1%
 • Atk, kirjanpito 2,7%
 • Auto, työkalut 2,7%
 • Puhelin, faksi posti 2,7%
 • Vakuutus, pankkikulut 1,8%
 • Vuokra, sähkö, lämpö 1,3%
 • Muut kulut 1,5%
Tarjouspyyntö ja sopimus

Hyvän sähkösuunnitelman perusteella on helppo pyytää ja vertailla urakkatarjouksia. Pyydä kirjallinen tarjous muutamalta sähköurakoitsijalta. Vertaa saamiasi tarjouksia keskenään. Jos tarjoushinnoissa on suuria eroja, pitää ne selvittää erikseen. Hintatarjouksesta voi päätellä jotain.

Jos tarjoushinta on poikkeuksellisen alhainen, kannattaa miettiä, tinkiikö tarjoaja asennustarvikkeista, turvallisuudesta vai työvoiman ammattitaidosta, vai onko hänellä muuten alhainen kustannusrakenne. Jos hyväksyt varustetasosta tingityn ratkaisun, tingit myös käyttömukavuudesta heti alusta alkaen. Jälkikäteen tehdyt lisäykset maksavat yleensä eniten.

Jos tarjoushinta on merkittävästi muita korkeampi, kannattaa tarkistaa, kuuluuko toimitukseen jotain sellaista, mitä muut eivät ole tarjonneet. Jos eri tarjousten hinnat ovat melko lähekkäin, ovat tarjoukset todennäköisesti yhteismitallisia.

Tee kirjallinen sopimus pienestäkin kohteesta. Kirjallinen sopimus selkeyttää aina sovittuja asioita. Sen avulla työtä voidaan valvoa ja molempien osapuolien on helppo tarkistaa sovitut asiat jälkeenpäinkin. Kun asioista on sovittu kirjallisesti ja yksiselitteisesti – mm. edellisessä kohdassa hintamuodosta – niin ei joudu maksamaan sellaisesta, mistä ei katso itse sopineensa.

Kun on kysymyksessä kuluttajasuhde eli työn tilaajana on yksityishenkilö, noudatetaan kuluttajasuojalainsäännöksiä. Tarjousvaihetta varten on olemassa valmiit, kuluttajansuojalain perusteella laaditut tarjous- ja sopimuslomakkeet sekä sopimusehdot. Näitä voidaan käyttää apuna tarjousta pyydettäessä ja sopimusta solmittaessa. Alle 10.000 euron (60.000 mk:n) urakoihin on lomakkeet REYS-8 “Rakennusalan erikoistöitä koskevat sopimusehdot” ja yli 10.000 euron (60.000 mk:n) urakoihin on lomake RYS-9 “Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot”. Lomakkeissa on mm. kohta, jossa selvästi sovitaan esim. virhe- ja viivästysvastuista. Sopimuslomakkeita myy Sähköinfo Oy puhelimitse (09) 5476 1111 tai sähköpostitse [email protected].

Monista asioista voidaan kuitenkin sopia erikseen kuten siitä, että sähköurakoitsija käyttää vain suomalaisiin olosuhteisiin sopivia, testattuja ja tarkastettuja asennustarvikkeita ja sähkölaitteita. Silloin voit olla varma, että tarvikkeet ovat palo- ja sähköiskuturvallisia ja pakkasen kestäviä.

Sähkölaitteissa ja niiden pakkauksissa voi olla monenlaisia merkkejä. Merkkejä on selvitetty tarkemmin tämän oppaan osassa 3 “Kodin sähkölaitteet”.

Urakkasopimuksessa on hyvä mainita urakoitsijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta sekä loppupiirustuksista ja käyttöohjeista. Sähköurakoitsijan kuuluu tehdä käyttöönottotarkastus rakentamalleen sähkölaitteistolle. Tarkastuksessa todetaan, että asennukset ovat turvallisia ja että ne toimivat tarkoitetulla tavalla. Sopimuksessa jo varmistat, että saat mm. käyttöönottotarkastuspöytäkirjan mittaus- ja testaustietoineen.

Urakkasopimuksessa on tarpeen mainita myös uusien sähkölaitteiden sekä sähköjärjestelmien käytön opastuksesta, sillä se ei automaattisesti muuten kuulu sopimukseen. Kun huomaat pyytää jo tarjousvaiheessa sähköurakoitsijalta asianmukaista opastusta asennettujen sähkölaitteiden ja uusien järjestelmien käyttöön, silloin
 • tiedät, miten laitteita ja järjestelmiä käytetään oikein ja saat heti alusta alkaen kaiken hyödyn irti uudenaikaisista sähkölaitteista ja sähköasennuksista
 • huollon tarve vähenee.
 • laitteet eivät kuluta liikaa sähköä.
 • säästyy aikaa, rahaa ja vaivannäköä.
Tarkastuksesta syntyvä pöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja kohteen piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Seuraavalla kerralla, kun uudistat asuntosi sähköistystä, on helppo aloittaa, kun piirustukset ovat ajan tasalla ja tallessa. Säilytä piirustukset ja muutkin sähköistykseen liittyvät asiakirjat muiden asuntoasi koskevien asiakirjojen kanssa niin, että ne ovat löydettävissä vielä vuosienkin kuluttua.
sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry