Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Sähkö ja ympäristö


Ympäristöystävällisempää sähkönkäyttöä


Viimeisten 25 vuoden kuluessa sähkön käyttö on Suomessa kasvanut yli kolminkertaiseksi, ja kasvu jatkuu edelleen. Vaikka sähkö on käyttövaiheessa melko puhdasta energiaa, sen tuottamisessa syntyy polttoaineesta riippuen monenlaisia ympäristövaikutuksia.

Suurimmat ympäristövaikutukset energiantuotannossa liittyvät uusiutumattomien, fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisestä onkin EU:ssa tehty selvät tavoitteet, joiden toteuttamisessa Suomen energiateollisuus on ilahduttavasti muita EU-maita edellä.

Kansainväliset ilmastosopimukset sekä muut ympäristön hyvinvointiin tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä pyrittäessä parantamaan ympäristön tilaa, mutta huomion kiinnittäminen pelkästään tuotantovaiheen ympäristövaikutuksiin ei riitä. Ympäristövaikutuksia syntyy paljon sähkölaitteiden ja niistä syntyvän romun käsittelyssä ja jonkin verran myös sähkön käytössä.

Yksittäisen ihmisen kulutustottumukset ja laitteiden ja romun käsittelyyn liittyvät tavat vaikuttavat siihen, miten suureksi ympäristön kokonaiskuormitus sähkön käytön seurauksena muodostuu.

Energiansäästö


Finergyn energiansäästösivut

MOTIVA:n tietopankki


Suomessa energiaa käytetään tehokkaasti ja säästeliäästi moneen muuhun maahan verrattuna. Hyvä esimerkki tehokkaasta energiankäytöstä on sähkön ja lämmön yhteistuotanto, jossa Suomi on maailman johtavia maita.

Vuonna 1997 Energia-alan Keskusliitto Finergy, Sähköenergialiitto Sener sekä Suomen Kaukolämpö allekirjoittivat kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa energiansäästösopimukset, joiden tavoitteena on tehdä energian tuotannon, siirron ja jakelun sekä loppukäytön tehokkuuden edistämisestä vakiintunut osa alan yritysten toimintaa. Sähkön käyttö tulee edelleen kasvamaan tulevina vuosikymmeninä ja sähköllä on keskeinen asema paitsi yritystoiminnassa myös kotitalouksissa. Siksi onkin tärkeää, että me kaikki opimme käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti ja järkevästi.

Kodin sähkönkulutuksesta puolet menee lämmitykseen, viidennes lämpimän veden tuottamiseen ja loput sähkölaitteiden käyttöön ja valaistukseen. Järkevä energiankäyttö ei suinkaan merkitse tinkimistä viihtyvyydestä; usein energiaa pääsee hukkaan vain siksi, että emme tule ajatelleeksi miten pienistä asioista syntyy merkittävää säästöä. Esimerkiksi valojen sammuttaminen huoneesta poistuttaessa, virran katkaiseminen sähkölaitteiden valmiuskytkimestä yöksi, vanhojen sähkölaitteiden vaihtaminen uusiin sekä kodin pesukoneiden käyttäminen vain täysinä säästävät yhdessä paljon sähköä.
Oheisesta linkistä pääset Sähköenergialiitto Senerin www-sivuille, josta löydät tarkempia tietoja sähköntuotannon ympäristövaikutuksista ja erilaisista energiansäästö-mahdollisuuksista.

Sähköenergialiitto SENER:in www-sivut
sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry