Ajankohtaista
 STEK-info
 Sähköturvallisuus
 Sähkö ja rakentaminen
 Sähkö ja ympäristö
 Koulutus ja julkaisut
 Avustukset
 Palaute
 Haku
 Ohjeet
 Ylläpito
 Kysy sähköstä

Avustusohjeet


Sähköturvallisuustyön avustusten haku- ja käyttöohjeetSähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n hallitus on vahvistanut seuraavat avustusten hakuohjeet:

1: Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry myöntää sääntöjensä 2 §:n tarkoitusperien toteuttamiseksi yhteisöille ja yksityisille kansalaisille avustusta sähköalan standardisoimis- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä edistäville hankkeille.

Sähköturvallisuuden Tukirahastosta myönnetään avustukset rahaston sääntöjen mukaan.

2: Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n hallitus päättää jaettavista avustuksista. Sähköturvallisuuden Tukirahastosta myönnettävän avustuksen myöntämisestä päättää tätä varten nimetty rahastotoimikunta.

3: Avustusten saajan tulee erillisessä sopimuksessa sovittavin ehdoin antaa projektin tai hankkeen päätyttyä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä. Lisäksi avustusten saaja on velvollinen antamaan sopimuksessa sovittavin ehdoin hankkeen tai projektin edistymisestä väliraportteja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:lle.

Avustuksella tuettavan hankkeen tavoitteena tulee saada aikaan sähköalaa hyödyttävä lopputulos.

Avustusten saajan on ilmoitettava lopputuloksen hyödyntämis- tai julkistamis- ja tiedottamisvaiheessa hankkeen tukijan ja avustusten myöntäneen eli Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n myötävaikuttaminen asian toteuttamisessa.

4: Avustusten hakemisesta tiedotetaan Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n jäsenjärjestöjen omistamissa tai julkaisemissa lehdissä, (näillä Internet-sivuilla) sekä talouselämän merkittävimmissä lehdissä.

Hakemus on vapaamuotoinen.

Jos hakemuksen kohde toteutetaan useiden osapuolien yhteistyönä, avustusten hakija laatii selvityksen jokaisen muun osapuolen osuudesta kohteen toteuttamisessa ja kustannuksissa. Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava mistä muualta on vastaavana aikana samaan kohteeseen haettu tai myönnetty avustusta.

5: Myönnetyistä avustuksista laaditaan sopimus avustuksen saajan kanssa. Tätä varten avustuksen saajan tulee, Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen sitä pyytäessä esittää kaupparekisteriote, ilmoitus elinkeinon harjoittamisesta tai muu vastaava selvitys yrityksestä tai yhteisöstä ja sen nimenkirjoitusoikeudesta.

6: Avustushakemukset on toimitettava Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:lle viimeistään joko 15.3. (=käsittely huhtikuussa) tai 15.9. (=käsittely lokakuussa) mennessä.

Helsinki 30.12.2002

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry
sivun alkuunSTEK
Jäsenet
Yhteystiedot
Hallinto
Säännöt
FimteknoSähköturvallisuuden edistämiskeskus - STEK ry