Turvallista sähkönkäyttöä

Sähköalalla on viime vuosina vähennetty viranomaisvalvontaa, joten tavallisen kuluttajan on oltava entistä valveutuneempi sekä sähkölaitteita että asennuspalveluja hankkiessaan.

Vaikka vakavien sähkötapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa jatkuvasti, kuolee meillä kuitenkin vuosittain keskimäärin 3-4 ihmistä sähkötapaturmissa. Valtaosa tapaturmista sattuu tavallisille sähkönkäyttäjille normaalilla verkkojännitteellä. Yleisimmin syynä on yleinen varomattomuus tai omin päin tehdyt viritykset sähkölaitteissa.

Sähköturvallisuuden historian vuosilukuhaussa voit tutustua alan kehitykseen 1800-luvun lopulta asti.

Tässä osiossa selostetaan lyhyesti säädösten ja standardien merkitystä sähköturvallisuudelle. Linkkien kautta pääset halutessasi niiden yksityiskohtiin.

Seuraavilla sivuilla selostetaan myös STEKin toimia alan tutkimuksen edistämisessä ja esitellään eräitä STEKin osaltaan rahoittamia tutkimuksia.

Kuva: Jospa et kuitenkaan kuivattaisi sukkaa sähkölämmittimen päällä, siinä piilee palonvaara!