Ulkoilualueiden sulanapito

Jäisellä pihalla vaarana on liukastuminen. Erityisesti talvina, joina lämpötila vaihtelee tiheästi nollan molemmin puolin, lisääntyy liukastumisriski. Piha-alueet, joissa jäätyminen aiheuttaa haittaa liikkumiselle, voidaan pitää sulana lämpökaapeloinnin avulla. Kaapelointi soveltuu esimerkiksi autotalliin johtaville ajoluiskille, portaille ja portaiden edustoille. Myös esimerkiksi pyörätuoliluiskien sulanapitoon kaapelointi on hyvä keino. Kaapelointi vähentää suolauksen ja hiekoituksen tarvetta ja vähentää myös näin luonnon kuormittumista.

Lämpökaapeloinnein voidaan myös varmistaa, että vesiputket, viemärit ja räystäskourut pysyvät sulana. Myös pihaistutuksia voidaan lämmittää lämpökaapeleilla. Jos halutaan varmistua vesi- ja viemäriputkistojen jäätymättömyydestä kovilla pakkasilla, kannattaa harkita lämpökaapelin asennuttamista talon ympärille. Räystäskouruja ja syöksytorvia on myös mahdollista pitää sulana lämmityskaapelilla.

Sulanapitokaapelia kannattaa ohjata luotettavalla säätöratkaisulla niin, että se on päällä vain tarvittaessa, muuten voi koitua turhaan iso sähkölasku, jos kaapeli jää kesäksi päälle.

Jos remontin yhteydessä lisätään pihakaapeleita, sähkönsyötön ja sähkökeskuksen riittävyys kannattaa varmistaa. Asian voi tarkistuttaa sähköurakoitsijalla tai sähkösuunnittelijalla. Usein vuorottelukytkennän avulla saadaan pienemmänkin sähkökeskuksen tehot riittämään, eikä keskusta ja talon sähkön syöttöjohtoa tarvitse välttämättä uusia. Sähkön kulutusta voidaan ohjata ja vuorotella tarpeen mukaan.