Sähkö- ja elektroniikkaromu

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten toimintaan ja tuotteisiin kohdistuu tulevaisuudessa yhä enemmän ympäristövaatimuksia. EU:n uudet ympäristödirektiivit tulevat ohjaamaan tuotteiden valmistukseen, käyttöön ja käytöstä poistoon liittyvien ympäristönäkökohtien kehittämistä. Muutoksen laajempana kehyksenä on ns. tuotelähtöinen ympäristöpolitiikka ja yhdennetty tuotepolitiikka, jonka taustalla on useita tekijöitä, keskeisimpänä havainto siitä, etteivät tuotteiden tärkeimmät ympäristövaikutukset välttämättä liity valmistusvaiheeseen.

Aikaisemmin uusien tuotteiden ympäristövaatimuksia säädelleet direktiivit ovat rajoittuneet lähinnä tuotteiden aiheuttamien mitattavissa olevien päästöjen säätelyyn. Uudet direktiivit säätelevät paljon laajempaa kokonaisuutta; tuotesuunnittelun ympäristönäkökohtia, tuotteissa ja tuotannossa käytettäviä aineita sekä käytöstä poistettujen tuotteiden jätteenkäsittelyä. Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (WEEE) ja sen pohjalta säädetty SE-asetus astuvat voimaan 13.8.2005. Myös RoHS- eli vaarallisia aineita sähkö- ja elektroniikalaitteissa koskeva direktiivi ja siihen liittyvä asetus astuvat voimaan lähiaikoina. Ko. säädösten perusteella sähkölaitteiden tuottajille tulee lisävelvoitteita. Toisaalta kuluttajien mahdollisuudet päästä eroon käytöstä poistetusta sähkö- ja elektroniikkaromusta helpottuvat.

Suomessa tuottajat ovat tähän mennessä perustaneet jo neljä eri tuottajayhteisöä, jotka käytännössä tulevat hoitamaan romun kierrätyksen. Lisätietoja näistä saadaan seuraavien linkkien kautta:

FLIP ry 

ICT-tuottajaosuuskunta

SELT ry

SERTY ry

Näistä kolmella ensiksimainitulla on yhteinen palveluyhtiö Elker Oy