Elektromagneettinen säteily

Sähkö- ja magneettikenttiä sekä niiden mahdollisia biologisia vaikutuksia on tutkittu paljon 80-luvun alkupuolelta asti. Tutkimusten perusteella tiedetään, että arkiolosuhteita voimakkaammissa kentissä elimistöön vaikuttavat kentät ärsyttävät hermoja ja lihaksia. Solututkimuksista ei ole kuitenkaan saatu näyttöä kenttien perimämuutoksia tai syöpää aiheuttavista vaikutuksista. Kenttien biologisia vaikutuksia on vaikea tutkia, koska ei tiedetä onko kriittinen tekijä kentän voimakkuus, taajuus, vaihtelunopeus vai joku muu ilmiö. Sähkö- ja magneettikenttien pitkäaikaishaitoista on eniten tutkittu epäiltyä syöpäriskiä. Magneettikenttäaltistuksen ja syöpäriskin välisestä yhteydestä on asiantuntijaorganisaatioiden ja terveysviranomaisten yhteenvedoissa 90-luvun lopulla todettu, että vaikka riskin olemassaoloa ei voida kokonaan sulkea pois, se olisi vähäinen, jos sitä on ollenkaan. Altistumisen yhteyksistä muistihäiriöihin, aivosairauksiin tai mielialaan on vielä vähemmän näyttöä.

Tässä johdanto alla olevan linkin takaa löytyvästä sähkö- ja magneettikenttiä käsittelevästä esitteestä, josta löytyy lisää tietoja sähkömagneettisesta säteilystä ja sen vaikutuksista.

Sähkö- ja magneettikentät – esite (.pdf)