Sähkön käyttö kotona


Sähkölaitteiden ja kodin sähköasennusten turvallinen käyttö on asia, jonka jokaisen vanhemman kuuluisi opettaa lapsilleen samoin kuin muutkin hyvät tavat. Vanhemmat voivat neuvoillaan ja esimerkillään vaikuttaa lastensa turvallisuuskäyttäytymiseen ja -asenteisiin. Oikein käytettynä sähkö on turvallista.

Sivujemme tässä osiossa kerrotaan perustietoja kodin sähköverkosta, sähkölaitteiden kulutuksesta, sähkönkäytön perussäännöistä, kodin sähkölaitteiden hoitodosta ja kunnossapidosta, sähköstä aiheutuvasta vaarasta sekä verkkojen ja laitteiden määräaikaisesta tarkastamisesta.

Sähkölaitteiden valintaan liittyviä ohjeita on osion “Sähkö ja rakentaminen” kohdassa Kodin sähkölaitteet. Ne ohjeet on tarkoitettu etenkin sähkölaitteiden vaatimien tilojen yms huomioon ottamiseen rakentamis- ja remontointitilanteessa, mutta niistä on monesti sähkönkäyttäjälle hyötyä myös muulloin.