Ukkonen

Suomessa on keskimäärin 12 ukkospäivää vuodessa. Ukkospäivien lukumäärä vaihtelee alueittain, mutta Suomessa ylitetään harvoin 25 vuotuisen ukkospäivän raja. Salama surmaa vuosittain Suomessa joitakin ihmisiä. Loukkaantumisia on enemmän. Lisätietoja alueen ukkosherkkyydestä voi saada esimerkiksi Ilmatieteen laitokselta tai paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä.

 

 

 

MITEN UKKONEN SYNTYY?

Oheinen kuva esittää ukkossolua (kuva on kirjasta “Suurjännitetekniikka”, M.Aro ym, Otatieto 1996). Ukkospilvi sähköistyy, kun mikrojääkiteet nousevat ylös ukkossolun voimakkaan pystyvirtauksen mukana ja “hankautuvat” vajoaviin tai vastatuulessa leijuviin, millimetrin luokkaa oleviin lumirakeisiin.


MITEN SUOJAUDUN UKKOSELTA KOTONA? 

Lisätietoa ukkosesta

Lisätietoa ukkosesta löytyy mm Turvatekniikan keskuksen TUKESin sivuilta kohdasta Ukkossuojaus .

Ukkosta koskevat kirjoitukset saattavat useinkin olla keskenään ristiriitaisia. Tämä johtuu ehkä siitä, että useimmilla ihmisillä on jonkinlaisia omakohtaisia kokemuksia ukkosesta. Ukkospurkauksia on myös sekä suuria että pieniä ja näiden vaikutukset voivat olla hyvinkin erilaisia. Ukkospurkaus eli salama ei myöskään käyttäydy täysin johdonmukaisesti, josta syystä hyväkään ukkossuojaus ei aina toimi suunnitellulla tavalla.