Jos sähkölaite syttyy

JOS SÄHKÖLAITE SYTTYY *

irrota pistotulppa pistorasiasta tai katkaise virta sähköpääkeskuksen pääkytkimestä

pelasta ensin ihmiset välittömältä vaaralta – myrkyllinen savu tainnuttaa ja tappaa!

hälytä palokunta (112) turvallisesta paikasta!

käytä alkusammutusvälineitä – sammutuspeitettä tai käsisammutinta – jos suinkin mahdollista, saat lisäaikaa pelastautumiseen ja avun hälyttämiseen!

poistu ajoissa paikalta ja sulje ovet ja ikkunat! opasta palokunta paikalle!*Lähde: TUKES-esite “Näin vältät sähköpalon”.