Mene sisältöön

Rakennusten energiatehokkuus ja energiatodistukset

Uudisrakennusten energiankulutukselle on lainsäädännössä asetettu energiansäästöön tähtääviä vaatimuksia, jotka tulevat tai ovat tulleet voimaan asteittain. Muun muassa 1.7.2012 astuivat voimaan uudet, tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset, joiden täyttäminen on osoitettava rakennuslupaa haettaessa. Ne asettavat esimerkiksi suoralle sähkölämmitykselle tiukkoja vaatimuksia, jotka kuitenkin voidaan täyttää esimerkiksi ilmanvaihtoon kiinteästi integroidun ilmalämpöpumpun avulla.

Määräysten mukaisilla laskusäännöillä rakennuksille määritetään kokonaisenergiavaatimusta kuvaava E-luku, jossa huomioidaan myös rakennuksessa käytettävät eri energiamuodot. Mitä pienempi E-luku, sitä energiatehokkaampi rakennus on. Eri rakennustyypeille asetetaan oma E-luvun yläraja, joka ei saa ylittyä. Esimerkiksi jos pientalon nettopinta-ala on 110 neliömetriä, yläraja on 204 kilowattituntia neliömetriä kohden (kWh/m2).

Energiatodistus auttaa kuluttajia vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta. Kodinkoneista tuttu luokitusasteikko antaa yksinkertaisella tavalla kokonaiskuvan talon energiatehokkuudesta. Energiatodistuksen tavoitteena on myös nostaa energiatehokkuus yhdeksi rakennusten suunnittelukriteeriksi.

Energiatodistuksessa lasketaan rakennukselle energiatehokkuusluku (ET-luku). Se saadaan jakamalla rakennuksen kokonaisenergiankäyttö bruttoalalla. Pientalojen tapauksessa mukaan lasketaan tilojen lämmitysenergia, lämpimän käyttöveden energia sekä sähkölaitteiden energiankäyttö. Jos rakennuksessa on jäähdytysjärjestelmä, myös jäähdytysenergiankulutus huomioidaan.

Energiatodistusta koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2008. Olemassa oleviin rakennuksiin lainsäädäntöä sovelletaan 1.1.2009 alkaen. Ennen lain voimaantuloa eli ennen 1.1.2008 valmistuneille pienille asuinrakennuksille eli pientaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille energiatodistus on vapaaehtoinen.

Milloin energiatodistus tarvitaan?

Energiatodistus tarvitaan kun rakennus tai se tiloja myydään tai vuokrataan, poikkeuksena ennen vuotta 2008 valmistuneet pienet asuinrakennukset.

Uusille rakennuksille energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa. Energiatodistus on osa laajempaa energiaselvitystä, joka sisältää energiatodistuksen lisäksi yleensä seuraavat tarkastelut Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaisesti:

  • · Lämpöhäviöiden vertailulaskelman ja määräystenmukaisuuden osoittaminen;

  • · Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho;

  • · Rakennuksen lämmitysteho;

  • · Arvio kesäaikaisesta sisälämpötilasta ja tarvittaessa jäähdytystehosta; ja

  • · Rakennuksen energiankulutus sijaintipaikkakunnalla.


Energiaselvitys ja energiatodistus ovat työkaluja, joita kannattaa hyödyntää suunnitteluvaiheessa. Energiatodistus on varmennettava vielä ennen rakennuksen käyttöönottoa, sillä on mahdollista, että rakentamisen aikana osa laskennassa tarvittavista tiedoista on muuttunut.

Mistä energiatodistuksen saa?

Uuden rakennuksen energiatodistuksen antaa pääsuunnittelija, olemassa olevan pientalon energiatodistuksen laatii pätevöitynyt erillisen energiatodistun antaja. Olemassa olevan pienen asuinrakennuksen energiatodistus tehdään aina laskennallisesti, sillä asukkaiden vaikutus energiankulutukseen on suuri.

Lisätietoja löytyy oheisista liitteistä tai seuraavilta sivuilta:

lamminkoti.fi (Sähkölämmitysfoorumi)

Motiva

Sivun alkuun