Mene sisältöön

Sähkömarkkinat


Sähkömarkkinat-sanalla voidaan ymmärtää vain kilpailtua sähkön myyntiä ja ostamista. Seuraavassa sähkömarkkinoilla tarkoitetaan kuitenkin koko sitä järjestelmää, jossa sähköä tuotetaan, siirretään, myydään, ostetaan ja käytetään.

Sähkö on niitä jokapäiväisiä asioita, joiden olemassaolo useimmiten huomataan vasta kun se puuttuu. Sähkön olemassaolon kuluttaja huomaa myös saadessaan sähkölaskun, jolloin hän usein tulee miettineeksi ”mistähän tässä oikein maksetaan?” tai ”miten laskua voisi pienentää?”.

Seuraavilla sivuilla kerrotaan sähkömarkkinoiden toiminnasta etenkin niiltä osin, kun se liittyy tavalliseen sähkönkäyttäjään.

Sähkömarkkinat-sana tuli yleiseen käyttöön kun sähkömarkkinalaki 1990-luvulla astui voimaan. Suppeassa mielessä sähkömarkkinat-sanalla voidaan ymmärtää vain kilpailtua sähkön myyntiä ja ostamista.. Seuraavassa sähkömarkkinoilla tarkoitetaan kuitenkin koko sitä järjestelmää, jossa sähköä tuotetaan, siirretään, myydään, ostetaan ja käytetään.

Sähkömarkkinalaki avasi Suomen sähkömarkkinat kilpailulle. Vuoden 1997 alusta ovat kaikki sähkönkäyttäjät voineet valita sähköntoimittajansa vapaasti. Sähkömarkkinauudistuksella vähennettiin kilpailun esteitä ja poistettiin tarpeeton säätely siitä osasta markkinoita, joissa kilpailu on mahdollinen eli sähkön tuotannosta, myynnistä ja ulkomaan kaupasta.

Sähköverkot ovat luonteeltaan monopoleja, joiden toiminnalle asetettiin viranomaisvalvonta. Valvontaa hoitaa Energiamarkkinavirasto, joka muun muassa määrittelee verkkoyhtiöiden suurimman sallitun tuoton. Energiamarkkinavirasto valvoo muiltakin osin sähkömarkkinoiden ja myös maakaasumarkkinoiden toimintaa.Sivun alkuun