Mene sisältöön

Auton lämmittimet ja autopistorasiat

Auton kylmäkäynnistys kuluttaa moottoria saman verran kuin usean sadan kilometrin ajo. Auton lohkolämmitys säästää sekä moottoria että polttoainetta. Jos autoilija esimerkiksi käynnistää autonsa keskimäärin neljä kertaa päivässä, hän säästää polttoainetta 2-3 litraa viikossa, jolloin talvikaudella syntyy helposti runsaan 50 euron säästö.

Käytä auton sisätilan lämmittimenä vain siihen tarkoitukseen tehtyjä laitteita !


Lohkolämmitys on ystävällinen myös ympäristölle, sillä esilämmitetty moottori vähentää haitallisia hiiliyhdistepäästöjä huomattavasti. Myös katalysaattori saavuttaa nopeammin toimintalämpötilansa.

Auton sisälämmitin edistää sekä mukavuutta että turvallisuutta. Lämmintä autoa on mukavampi lähteä ajamaan. Hyvä näkyvyys huurteettomista ikkunoista parantaa liikenneturvallisuutta.

Moottorilämmitin toimii aina vakioteholla, mutta sisätilan lämmittimeksi kannattaa valita säädettävä malli. Säädettävällä sisätilanlämmittimellä voidaan valita lämpötila sään mukaan – leudolla ilmalla pienempi lämpötila kuin kovilla pakkasilla.

Auton lämmittämistä varten tarvitaan autolämmityspistorasia. Taloyhtiöissä autopistorasioiden energiankulutusta voidaan vähentää pistorasiakohtaisilla ajastimilla. Itsesäädettävän ajastimen avulla jokainen käyttäjä voi valita lämmitysajankohdan omien tarpeidensa mukaan. Käyttö kutakin pistorasiaa kohti on vain pari tuntia päivässä. Keskitetysti ohjattuja pistorasioita taas joudutaan pitämään päällä kymmenenkin tuntia, jotta kaikki pääsevät liikenteeseen. Sähkön kulutus on keskitetyssä ratkaisussa moninkertainen.

Pientalon pihalla olevaa auton lämmitykseen tarvittavaa ulkopistorasiaa voi käyttää myös monien kesällä käytössä olevien sähkölaitteiden, kuten ruohonleikkurin, pensassaksien, ulkogrillien ym. sähkön syöttöön. Nykyisin autopistorasiat on varustettava lisäsuojalaitteella eli vikavirtasuojakytkimellä. Sellainen kannattaa asentaa myös vanhoihin ulkopistorasioihin. Vikavirtasuojakytkin suojaa vikatilanteessa tai jos pistorasiaan on liitetty esimerkiksi rikkinäinen jatkojohto tai viallinen sähkölaite. Suojalaite kytkee vaarallisen jännitteen nopeasti pois sellaisista paikoista, joihin ihminen voi koskea.

Katso myös “Kodin sähköturvallisuusopas” (Tukes). Valitse oppaasta kohta “Sähkö pihapiirissä ja ulkona” ja siitä edelleen sivu “Moottoriajoneuvon sähkölämmitys”. Linkki oppaaseen TÄSTÄ.

Lohkolämmittimien käyttösuositus

Ulkoilman lämpötila -10..-20 -5..-10 +5..-5
Esilämmitysaika1,5 – 2h1h0.5h

Auton lämmitysjohdot etenkin taloyhtiöiden ongelmana

Kun autoa on ennen ajoon lähtöä lämmitetty sähköllä, tuntuu kätevältä ratkaisulta irrottaa johto vain auton puoleisesta päästä ja jättää se toisesta päästään kiinni kotelossa olevaan pistorasiaan. Sitten kun autoa taas halutaan lämmittää, on helppoa vain työntää johdon loppupään pistoke takaisin autossa olevaan vastakappaleeseen. Mukava, mutta turvallisuuden kannalta huono ratkaisu! Tämä aiheuttaa ristiriitoja etenkin taloyhtiöissä, joiden pihoilla voi olla runsaasti sekä lämmitettäviä autoja että leikkiviä lapsia. Turvallisuusongelmia aiheutuu myös lämmityskoteloiden kansien lukitsematta jättämisestä.

Mitä taloyhtiössä voitaisiin tehdä asialle? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Isännöintiliitto toteavat yhteisessä lehdistötiedotteessaan (helmikuu 2012) seuraavaa: “Taloyhtiöiden ja ja muiden autolämmityspistorasioita omistavien yhteisöjen tulee ohjeistaa auton lämmitysjohdon turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Taloyhtiö vastaa kiinteistön turvallisuudesta ja jos esimerkiksi ulkopuolinen henkilö loukkaa itsensä, on vastuu taloyhtiöllä. Myös auton käyttäjä, joka virheellisesti on jättänyt lämmitysjohdon kiinni pistorasiaan, vastaa omalta osaltaan mahdollisista vahingoista. Mikäli havaitaan vaaratilanne, voi taloyhtiön edustaja eli isännöitsijä, huoltomies tai taloyhtiön hallituksen edustaja, poistaa lämmitysjohdon pistorasiasta.”

Teknisellä puolellakin voitaisiin tehdä jotain. Saatavilla on lämmityspistorasian koteloita, joissa johdon vapaa pää voidaan asettaa kotelon sisään siten, ettei sitä saa pois muuten kuin avaamalla kotelon lukittu kansi. Tuotekehityksellekin on edelleen tilaa, sillä monien rasioiden lukot ovat hankalasti avattavia. Usein kansi on myös suljettava avaimella, sen sijaan että se jäisi lukituksi heti kun kansi lyödään kiinni. Turha lienee odottaakaan, että autoihin saataisiin samanlaisia itsestään sisäänkelautuvia johtoja kuin esimerkiksi pölynimureissa on.

Autojen lämmityksen muita turvallisuusongelmia

Edellä mainitussa lehdistötiedotteessa todetaan myös seuraavaa: ” Auton esilämmitykseen on käytettävä vain tarkoitukseen soveltuvaa lämmitysjohtoa ja autoihin tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Jatkojohdon käyttöä tulee välttää, sillä jatkojohdot eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ne ovat alttiita vedelle, lialle ja lumelle. Liitäntäjohtojen ja pistokkeiden kunto kannattaa tarkistuttaa riittävän usein. Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä tai niiden kunnosta ei huolehdita oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskun vaara käyttäjälle tai muulle henkilölle. Myös palovaara on olemassa.”

Liitteenä on Tukesin ohje “Auton lämmittimen ja lämmitysjohtojen turvallinen käyttö”.


Sivun alkuun