Mene sisältöön

Kodinkoneiden käyttöturvallisuus

Kodinkoneiden käyttöturvallisuus ei muodostu pelkästään laitteessa olevista teknisistä turvaratkaisuista, vaan siihen vaikuttavat oleellisesti myös käyttöolosuhteet ja käyttäjät erilaisine käyttötapoineen.

Laadukaskaan sähkölaite ei ole turvallinen, jos se ei ole sille sopivassa ympäristössä.

Käyttöturvallisuus lähtee jo laitteen valinnasta, jossa otetaan huomioon käyttäjän tarpeet, toimintakyky ja mahdolliset laitteen käyttöön liittyvät riskit. Laite on aina sijoitettava ja asennettava sekä sitä on käytettävä käyttöohjeiden vaatimusten mukaisesti, mikä on turvallisen käytön ja laitteen moitteettoman toiminnan edellytys.

Työtehoseuran TTS-tutkimus on koonnut nettisivuston kotitalouskoneiden turvallisesta sijoituksesta, asennuksesta ja käytöstä. Sivustolla tarkastellaan muuan muassa, kuinka kotitalouskoneen käyttäjä voi itse vähentää pesukoneiden aiheuttamia vuotoriskejä ja kuinka voidaan edistää lieden turvallista käyttöä erilaisissa talouksissa ja mitä turvallisuusriskejä voi liittyä kylmäsäilytyslaitteen käyttöön.

Sivusto löytyy TTS tutkimuksen kotisivuilta www.tts.fi/ http://www.tts.fi/kodinkoneturva tai klikkaamalla TÄSTÄ.

STEK oli selvityksen osarahoittaja.

Sivun alkuun