Mene sisältöön

Sähkölaitteiden merkinnät

 

Mm tällaisia merkkejä voi löytyä sähkölaitteista. Merkinnät vasemmalla ovat eri maissa toimivien sertifiointiyritysten tunnuksia, joukossa on mm suomalainen FI-merkki. Oikealla ovat pisarakuvat liittyvät laitteiden kotelointiluokkaan ja kertovat, millaisissa kosteusolosuhteissa laite on tarkoitettu käytettäväksi.

Arvokilpi ja merkinnät

Sähkölaitteen merkinnöistä vastaa laitteen valmistaja. Merkintöjen avulla kuluttaja voi varmistua laitteen liittämiseen ja käyttämiseen vaikuttavista tiedoista. Merkinnät ovat yleensä laitteessa tai siihen kiinnitetyssä arvokilvessä. Arvokilpi on selvitys sähkölaitteen oleellisista tiedoista.

Laitteessa on oltava aina valmistajan nimi, kauppanimi tai tavaramerkki sekä mallimerkintä, jota tarvitaan erityisesti hankittaessa koneeseen varaosia tai tilattaessa huoltoa.

Sähkölaitteesta voi löytyä seuraavia merkintöjä:

  • Mitoitusjännite voltteina. Verkkojännite on Suomessa 230 V.

  • Laitteessa voi olla merkintä mitoitusjännitteen nimellistaajuudesta (Euroopassa 50 Hz ja esimerkiksi Pohjois-Amerikassa 60 Hz) ja suojausluokasta. Suojausluokaltaan peruseristettyjen sähkölaitteiden (luokka 0) lisäksi on suojamaadoitettuja laitteita (luokka I), suojaeristettyjä laitteita (luokka II), sekä suojajännitteisiä laitteita (esim. luokka III), sähkölelut.

  • Virtakuormitusmerkintä (A) kertoo sen,kuinka paljon laite enimmillään ottaa virtaa.Sähköverkon sulakkeen tulee olla vähintäänyhtä suuri virta-arvoltaan.

  • Tehomerkintä (W) on tärkeä etenkin valaisimissa. Se auttaa kuluttajaa valitsemaan oikeantehoisen lampun.

  • Sertifiointiyrityksen vapaaehtoinen tunnus
    (esim. eurooppalainen Key-Mark tai suomalainen FI) ilmaisee, että laitteen mallikappale on läpäissyt tarkat turvallisuustestit ja että laitteen vaatimustenmukaisuutta valvotaan.

  • Laitteessa on oltava tarvittaessa myös tunnus kotelointiluokasta, mikä ilmoitetaan IP-tunnuksella.. Tunnus kertoo, miten laite on suojattu vedeltä ja pölyltä sekä miten laitteen käyttäjä on suojattu sähköiskulta. Koska vesi johtaa sähköä hyvin, asettaa sen läheisyys lisävaatimuksia sähkölaitteiden suojaukselle. Erilaisilla suojauksilla ja rakenteilla varmistetaan sähkölaitteiden turvallisuus niissä käyttöympäristöissä, joihin laite on tarkoitettu. Myös tämän sivun ylälaiden kuvassa on esitetty kotelointiluokkaa esittäviä merkkejä (pisarakuvat). Lue lisää!

Tällä merkinnällä varustetut laitteet on jätteenä kerättävä erikseen
Laitteissa voi olla myös varoitus- ja ohjekilpiä, joita tulee noudattaa.

Viereisen kuvan tunnus sähkö- ja elektroniikkalaitteessa tarkoittaa, että se on jätteenä kerättävä erikseen, eli laitetta ei saa heittää tavalliseen roskikseen.

.

CE-merkki = valmistajan ilmoitus

CE-merkki on sähkölaitteen valmistajan oma viesti viranomaisille siitä, että laite on valmistettu vaatimusten mukaisesti. CE-merkityt sähkölaitteet saavat liikkua vapaasti Euroopan talousalueella.

Viranomaisvalvontaa varten CE-merkityistä sähkölaitteista on oltava tekninen tiedosto, jossa on yleiskuvaus laitteesta ja joka sisältää muun muassa yleiset suunnittelu- ja valmistuspiirrokset sekä kaaviot komponenteista, asennusosista ja piireistä.

Lisäksi viranomaiset voivat vaatia luettelon noudatetuista standardeista tai muista käytetyistä turvallisuusratkaisuista. Mukana on oltava myös suunnittelulaskelmien ja selvitysten tulokset, testausraportit ja jäljennös vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta
(declaration of conformity).

CE-merkki sähkölaitteessa ei edellytä laitteen valmistajalta puolueettomia turvallisuustestejä.

CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki

CE-merkintä ei pääsääntöisesti ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tae kuluttajille. Direktiivit eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia esim. käyttöominaisuuksia vaan vain tietyn osan esim. mekaanisen kestävyyden tai syttyvyyden. CE-merkintä ei myöskään erottele tuotteiden paremmuutta.

CE-merkintä on tarkoitettu etupäässä viranomaisia varten

Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella. Merkinnän kiinnittää valmistaja tai hänen valtuuttamansa edustaja, joka on tuonut tuotteen Euroopan talousalueelle. Merkinnän kiinnittäjän tulisi olla varmistunut siitä, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat olennaiset direktiivissä määritellyt määräykset.

Sivun alkuun