Mene sisältöön

Perusteita

Asunnoissa käytettävä verkkojännite on Suomessa 230 volttia (V). Jakeluverkon haltija (verkkoyhtiö eli sähkölaitos) tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin pientalon pääkeskukseen. Usean huoneiston taloissa sähkö tuodaan vastaavasti talon pääkeskukseen, josta se jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin. Sähkökeskuksien kautta sähkö sitten jaetaan asunnoissa sen kulutuspaikoille, esimerkiksi pistorasioihin tai valaistuspisteisiin.

Asunnon sähkökeskuksessa ovat pääsulakkeet, pääkytkin, eri ryhmien – esimerkiksi pistorasia- tai valaistusryhmien – sulakkeet sekä muita suojalaitteita, kuten vikavirtasuojakytkimiä tai ylijännitesuojia. Uudemmissa rakennuksissa sulakkeet on pääosin tai kokonaan korvattu johdonsuojakatkaisijoilla.

Usean huoneiston talon pääkeskuksessa on kytkin- ja suojalaitteet taloon tuleville ja asuntoihin lähteville johdoille sekä talon yhteiseen sähkönkäyttöön liittyviä suoja- ja ohjauslaitteita. Näitä yhteisiä laitteita ovat hissit, piha- ja porraskäytävävalaistus, autopaikkojen sähköistys, lämmitysjärjestelmän ja keskusantennin sähkölaitteet jne.

Pientalon keskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on myös jakeluverkkoyhtiön mittari, joka mittaa sähkön kulutuksen talossa. Kerrostalojen mittarit ovat usein yhdessä paikassa – mittarikeskuksessa.

Pientalon pääkeskuksen tai kerrostaloasunnon ryhmäkeskuksen pääkytkimestä voi kytkeä koko asunnon sähköt pois esimerkiksi sähkö- tai huoltotyötä varten, taikka sulakkeen vaihtoa varten.

Sivun alkuun