Mene sisältöön

Suojalaitteet: sulake ja sen vaihto

Pääkeskuksessa ja – jos on kysymyksessä iso omakotitalo tai kerrostalohuoneisto myös alakeskuksissa – on erilaisia suojalaitteita. Vanhoissa asunnoissa on yleisesti käytössä tulppasulakkeita ja uudemmissa automaattisulakkeita eli johdonsuojakatkaisijoita. Nämä sulakkeet ovat sähkövirtapiirissä olevia turvalaitteita, jotka suojaavat sähkön käyttäjää tapaturman vaaralta, jos sähkölaitteeseen tulee käyttäjälleen vaarallinen vika. Sulakkeet suojaavat myös sähköjohtoa ylikuormituksen aiheuttamalta ylilämpenemiseltä ja estävät näin uhkaavan tulipalon, kun käy- tössä on liian monta sähkölaitetta tai liian suuritehoinen laite.

Tulppasulakkeen koon voi tunnistaa sulakkeen päässä olevasta värillisestä merkkinastasta (katso taulukkoa alempana). Sama tunnusväri on myös varokepesän pohjakoskettimessa. Sulakkeen koko on ilmoitettu myös numeroarvoin sulakkeen pohjassa. Sulakkeen koko eli nimellisvirta – esimerkiksi 16 A – ilmoittaa, kuinka suuren kuormituksen sulake jatkuvasti kestää ilman, että se palaa ja kytkee kuormituksen pois päältä. Kun sähkölaite ei toimi, saattaa vika olla palaneessa sulakkeessa. Jos kysymyksessä on automaattisulake, palauta sulake kytkimestä toiminta- asentoon. Jos taas kysymyksessä on tulppasulake, toimi seuraavasti:

A. Tarkista, mikä sulake on palanut. Sen voit havaita sulakkeen päässä olevan värillisen merkkinastan irtoamisesta. Usein varokkeen kannen lasissa näkyy myös valokaaren jättämiä tummia jälkiä.

B. Katkaise sähkö pääkytkimestä painamalla kytkin nolla-asentoon. (Tämä on turvallisin toimintatapa, mutta sen haittapuolena on, että kaikki valot sammuvat ja muutkin sähkölaitteet lakkaavat toimimasta. Jos päätät jättää sähkön katkaisematta pääkytkimestä, ole varovainen seuraavissa kohdissa, sillä näkyviin tulee jännitteisiä osia)

C. Irrota palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen. Mikäli sulake ei lähde irti varokekannen mukana sulakepesästä, aseta kansi takaisin ja yritä uudelleen. Käytä varokekantta työkaluna, jolla irrotat sulakkeen. (Erityisesti jos et katkaissut sähköä pääkytkimestä, varo koskemasta varokekannen tai -pohjan metalliosiin)

D. Tarkista palaneen sulakkeen koko allaolevasta taulukosta (irronneen merkkinastan tai pohjakoskettimen värin perusteella) ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle.

Jos sinulla ei ole samanlaista sulaketta kuin palanut sulake: Voit käyttää tilapäisesti pienempää sulaketta, esim 16 A sulakkeen tilalla 10 A. Pienempi sulake voi tosin palaa ylikuormasta uudelleen. Alkuperäistä suurempaa sulaketta ei voi käyttää, sen estää sulakepesässä oleva pohjarengas.

E. Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen. Käytät siis taas varokekantta työvälineenä, jonka avulla saat sulakkeen turvallisesti paikalleen.

F. Kytke sähkö päälle pääkytkimestä eli kytkin asentoon I.

Tavallisimpien kotitalouksissa käytettävien sulakkeiden sallitut kuormitukset ovat seuraavat:

Sulakkeen nimellisvirta Sallittu kuormitus Tunnusväri
6A1400WVihreä
10A2300W Punainen
16A3700WHarmaa
20A4600WSininen


Mikäli sulake palaa välittömästi uudelleen, irrota tähän ryhmään liitettyjen sähkölaitteiden pistotulpat tai kytke pois päältä kaikki tämän sulakkeen suojaaman ryhmän sähkökoneet tai valaisimet. Vaihda uusi sulake edellä mainitun ohjeen mukaisesti. Mikäli sulake nyt palaa, kun kaikki laitteet on irrotettu sähköverkosta, on vika kiinteässä asennuksessa. Kutsu sähköalan ammattilainen korjaamaan vika.

Jos taas sulake pysyy ehjänä, kytke irrottamasi sähkölaitteet ja valaisimet yksitellen takaisin sähköverkkoon. Jos jonkin laitteen kytkeminen verkkoon polttaa sulakkeen, saattaa laite olla viallinen. Irrota laite välittömästi sähköverkosta ja toimita se korjattavaksi sähköalan ammattilaiselle.

Jos viallinen asennus tai mikään yksittäinen laite ei aiheuta sulakkeen palamista, asennukset ja laitteet ovat siis kunnossa, mutta niitä on todennäköisesti kytketty sähköverkkoon liikaa ja ylikuormitus aiheuttaa sulakkeen palamisen. Kaikissa epäselvissä tai ongelmatilanteissa on syytä turvautua sähköammattilaisen apuun.

Asunnon pääkeskuksessa voi olla myös muita suojalaitteita: vikavirta- ja ylijännitesuojia. Vikavirtasuojakytkin (katso lähemmin seuraavaa sivua) kytkee ihmiselle vaarallisen jännitteen pois vikatilanteessa niin, että hän ei voi saada vaarallista sähköiskua. Ylijännitesuoja suojaa herkkiä sähkölaitteita ukkosesta tai sähköverkon vikatilanteesta johtuvilta ylijännitteiltä.

Lopuksi eräitä tulppavarokkeisiin liittyviä varoituksia:

  • Älä missään tapauksessa “korjaa” palanutta sulaketta sen päälle pannulla metallilangan pätkällä. Tällä keinolla sähkön saa kyllä kulkemaan, mutta samalla syntyy huomattava paloriski: kun sulakkeen pitäisi seuraavan kerran toimia, jokin paikka alkaa kärytä tai palaa. Toisinaan tällainen viritys saa aikaan myös sen, että asunnon pääsulake toimii ja koko asunto pimenee.
  • Varokepesän kannessa oleva lasi saattaa joskus rikkoutua tai irrota. Jos näin käy, sulakkeen jännitteisestä päästä voi saada sähköiskun. Hanki tilalle sähköliikkeestä uusi varokepesän kansi, se ei maksa paljoa. Hävitä viallinen kansi.

Sivun alkuun