Mene sisältöön

Paristot

Paristotyyppejä

Paristoja käytetään monissa vähän sähköä tarvitsevissa sähkölaitteissa. Paristo synnyttää sähkövirtaa kemiallisen reaktion tuloksena. Esim alkaliparistossa reaktio tapahtuu sinkin ja mangaanidioksidin välillä. Paristoja on monenlaisia pienistä korvakuulokkeiden ja taskulaskinten paristoista suuriin erikoisparistoihin. Paristot ovat ongelmajätettä, joten niitä ei pidä hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa. Seuraavassa on esitelty eräitä paristotyyppejä.

Sauvaparistot

Tavallisimpia paristoja ovat lieriömäiset sauvaparistot, joita käytetään esim taskulampuissa ja TV:n kaukosäätimissä. Yhden sauvapariston jännite on 1,5 V (volttia). Sauvaparistoja on montaa kokoa ja samalla koolla on monta erilaista tyyppimerkkiä:

  • UM-1 tai D tai R20 (n 57 x 32 mm)
  • UM-2 tai C tai R14 (n 46 x 24 mm)
  • UM-3 tai AA tai R6 (n 48 x 14 mm)
  • UM-4 tai AAA tai R03 (n 42 x 9 mm)


Muitakin kokoja on.

Nappiparisto

Nappiparisto on napin kokoinen ja näköinenkin. Niitä käytetään laitteissa, joissa sähköä kuluu hyvin vähän. Esimerkki: rannekello. Tyyppimerkkejä ovat esim LR43, SR43, LR44, SR44.

Litteä paristo

Litteässä paristossa on kolme 1,5 V paristoa. Sitä käytetään mm taskulampuissa

Neppariparisto

Nelikulmaisen nepparipariston jännite on 9 V. Sitä käytetään mm palovaroittimissa.

Paristojen kytkennät

Paristot tuottavat tasavirtaa. Paristossa on plus-napa (+) ja miinusnapa (-) ja useimpiin tarkoituksiin paristo on kytkettävä oikein päin, jotta laite toimisi oikein.

Sauvaparistossa plus-napana on pariston yläpäässä oleva kohouma, miinus-napana pariston pohja. Litteässä paristossa lyhyt kieli on plus-napa ja pitkä kieli miinus-napa. Lähes kaikissa paristoissa on plus- ja miinusnavat merkitty.

Useimpien laitteiden paristotilassa on selvästi merkitty, miten päin paristot on sijoitettava. Esim nepparipariston liitin menee pariston napoihin vain yhdellä tavalla, joten sitä ei voi kytkeä väärin.

Useat laitteet tarvitsevat suurempaa jännitettä kuin yhdestä paristosta saatava 1,5 V. Tämä saadaan aikaan kytkemällä tarvittava määrä paristoja peräkkäin (ns sarjakytkentä). Sarjakytkennässä edellisen pariston plus-napa yhdistetään seuraavan pariston miinus-napaan ja virtaa otetaan reunimmaisten paristojen vapaiksi jääneistä navoista. Esim matkaradiossa, joka tarvitsee 9 V jännitteen eli 6 x 1,5 V paristoja, on usein kolme paristoa rivissä samoin päin ja vieressä toinen rivi, jossa on toiset kolme paristoa toisin päin. Rivien yhdessä päässä on niiden välillä metallinen yhteys ja toisesta päästä virta johdetaan radioon.

Jos kuuden pariston sarjakytkennässä yksi paristo pannaan paikalleen väärin päin, se ei lisää vaan vähentää jännitettä. Jännite paristorivin päässä on silloin 5 x 1,5 V -1,5 V =6 V. Jos laite tarvitsee 9 V, se ei toimi. Paristojen paikalleen asettamisessa on siis oltava huolellinen.

Paristot voidaan eräissä tapauksissa myös kytkeä yhteen rinnakkain, eli kahden tai useamman pariston plus-navat yhdistetään keskenään ja miinus-navat keskenään. Jännite ei tällöin nouse, mutta virtaa saadaan pitempään kuin yhdestä paristosta. Tällä kytkennällä ei ole paljoa käyttöä tavallisissa sähkölaitteissa. Pariston kytkeminen väärinpäin rinnankytkennässä aiheuttaa oikosulun, kuumenemista ja paristojen äkillisen tyhjenemisen.Sivun alkuun