Mene sisältöön

Sähköä monessa muodossa

Jännitteet, vaihtosähkö ja tasasähkö

Miksi sähkölaitteiden jännite on toisinaan vain muutamia voltteja, mutta toisinaan taas satoja voltteja? Ja miksi suurten sähköjohtojen jännite on kymmeniä tai satoja tuhansia voltteja? Oikealla olevasta valikosta pääset sivulle, jossa kerrotaan tästä.

Mikä ero on vaihtosähköllä ja tasasähköllä ja miksi niitä käytetään? Näitä asioita selostavalle sivullekin pääset oikealla olevasta valikosta.

Akut ja paristot

Sähköenergian ominaisuuksiin kuuluu, että sitä on vaikea varastoida. Pääosa maailmassa käytetystä sähköstä tuotetaankin voimalaitoksissa samaan aikaan kuin se kulutetaan. Väliin tarvitaan johtoverkko.

Sähköä voidaan varastoida akkuihin, mutta varastoitavat sähkömäärät ovat melko pieniä tai sitten akusta tulee valtavan kokoinen akusto. Jos esimerkiksi tavallisen pienenkin asunnon vuodessa kuluttama sähkömäärä varattaisiin tavallisiin autonakkuihin, akkuja tarvittaisiin muutama tuhat kappaletta.

Paristot ovat toinen mahdollisuus käyttää sähköä ilman johtoverkkoa. Paristot tuottavat sähköä kemiallisen reaktion tuloksena niin kauan kun reagoivia aineita paristossa riittää. Akkujen ja paristojen välinen raja on viime aikoina hämärtynyt, kun markkinoille on ilmaantunut uudelleen ladattavia paristoja.

Pieniä määriä sähköä voidaan varastoida kondensaattoreihin, jotka ovat eräitä sähkötekniikan peruskomponentteja. Sähkövarastoksi kelpaavan kondensaattorin on oltava monta kertaluokkaa tavallista kondensaattoria suurempi. Suuret kondensaattorit ovat viime vuosina kehittyneet ja saattavat tulevaisuudessa osittain syrjäyttää akut tai paristot.

Lue lisää akuista tai paristoista klikkaamalla oikealla olevasta valikosta.

Sähköä aggregaatista

Aggregaatti on vierasperäinen nimitys polttomoottorin ja sähkögeneraattorin yhdistelmälle. Suomalaisempaa nimeä ei taida löytyä, paitsi ”varavoimakone”, jota kuitenkin voidaan pitää eräänä aggregaatin alalajina: se on aggregaatti, jolla tuotetaan sähköä silloin kun sähköä ei yleisestä jakeluverkosta saada.

Seuraavilla Sähköä aggregaatista-sivuilla on tietoja ja käytännön neuvoja pienehköjen generaattoriaggregaattien liittämisestä ja käytöstä. Aggregaattien suuruus on useimmiten muutamasta kVA:sta muutamaan kymmeneen kVA:han.

Sähköä agregaatista-sivuille pääset klikkaamalla ylhäällä oikealla olevasta valikosta.

Loisteho – mitä se on?

Loisteho (“loissähkö”) on erikoinen osa sähkönkulutusta. Loistehoa kuluu melkein kaikilla sähkönkäyttäjillä, mutta mm kodeissa yleensä niin vähän, ettei siihen tarvitse kiinnittää huomiota.

Suuremmat sähkönkäyttäjät voivat joutua maksamaan loistehon käytöstä. Loistehoa kuluu etenkin liike- ja toimistotilojen valaistuksessa ja sähkömoottoreissa. Loisteho on otettava huomioon aggregaattien kokoa valittaessa.

Loistehosta kertovalle sivulle pääset klikkaamalla ylhäällä oikealla olevasta valikosta.

Sivun alkuun