Mene sisältöön

Mikä on IP-luokitus?

Sähkönkäyttäjä joutuu usein pohtimaan, sietääkö sähkölaite riittävästi vettä tai kosteutta. Laitteita valmistetaan erilaisia olosuhteita varten ja mitä paremmin ne vettä kestävät, sitä kalliimpia ne ovat.

Sähkölaitteiden vedenkestoisuutta arvioidaan kansainvälisellä kotelointiluokituksella, ns IP-koodilla (IP = International Protection). IP-luokitus ottaa huomioon paitsi vesisuojauksen myös suojauksen vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä.

Laitteesta voi löytyä esimerkiksi koodi IP 21. Koodin ensimmäinen numero kertoo, miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä. Koodin toinen numero kertoo, miten laite on suojattu vedeltä. Numeroiden jälkeen koodissa voi olla yksi tai kaksi lisäkirjainta, joilla ei tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta ole yleensä merkitystä. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi numero, sitä paremmin laite on tältä osin suojattu.

Kun esitetään laitteille sijaintipaikkaan liittyviä vaatimuksia, voidaan sanoa esimerkiksi, että ”kotelointiluokan on oltava vähintään IP X4”. Tämä tarkoittaa, että vieraiden esineiden sisäänpääsyn suhteen laitteelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia (tai ne vaatimukset vaihtelevat tapauksesta riippuen), mutta että vesisuojauksen pitää olla numeroa 4 vastaava. Vastaavasti merkintä IP 4X määrittää vaatimuksen vieraiden esineiden kannalta, mutta jättää asian vesisuojauksen kannalta avoimeksi.

Ensimmäisellä numerolla ei useinkaan ole tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta merkitystä, mutta esim teollisuuden sähkölaitteiden osalta voi hyvä pölysuojaus tms olla toisinaan hyvin tärkeää. Toisaalta monien laitteiden kohdalla käy niin, että kun vesisuojausta on lisätty, lisääntyy samalla myös suojaus vierailta esineiltä.

Sivun alkuun