Mene sisältöön

Sähköiskut

Sähköllä on erilaisia vaikutuksia: valovaikutus, lämpövaikutus, magneettiset vaikutukset ja kemialliset vaikutukset. Näiden lisäksi sähkövirralla on siis myös fysiologisia vaikutuksia.

Sähkövirta välittää aistihavaintoja ihmisen aivoihin ja toimintakäskyjä lihasten hermoille. Ihmisen oma sähköjärjestelmä on hyvin herkkä. Jos ihmisen kehon lävitse kulkee vieras sähkövirta, kehon normaalit toiminnat häiriintyvät.

Jos ihminen joutuu ulkoisen virtapiirin osaksi, kehon läpi kulkeva sähkövirta voi aiheuttaa lievimmillään näpäytyksen (tuntoraja). Seuraava aste on, että ihminen tarttuu kiinni sähköjohtoon tai -laitteeseen lihaskouristusten vaikutuksesta (kouristusraja). Pahimmillaan ihminen on niin kauan kiinni sähkövirtapiirissä, että siitä aiheutuu sydänkammiovärinä (sydänkammiovärinäraja). Silloin sydän ei kykene pumppaamaan verta ja verenkierto häiriintyy. Muutamassa minuutissa seuraa aivojen vaurioituminen ja yleensä kuolema. Suuri virta aiheuttaa lisäksi ihmisen elimistössä palovammoja ja nesteiden kiehumista, mistä aiheutuu solujen kuolemia.

Omat kokeilut ja itse tehdyt tai itse korjatut laitteet ovat koituneet monen kuolemaksi. Sähkötapaturmissa menehtyy vuosittain 3-4 ihmistä ja yleensä sähköalalla ammattitaidottomia henkilöitä. Yleisin kuolinsyy on omien viritysten tai varomattomuuden seurauksena vaaralliseksi tullut sähkölaite tai -asennus. Kuolemaan päättyneiden tapaturmien lisäksi sattuu myös sellaisia vahinkoja, joissa uhri loukkaantuu. Jokaista kuolonturmaa kohden sattuu lukuisia vähältä-pitivaaratilanteita, jotka toisissa olosuhteissa saattaisivat johtaa vakaviin seurauksiin. Monesti on myös onnea matkassa!

Katso myös: Kodin sähköturvallisuusopas

Katso myös: Sähkövaarat pihapiirissä

Sivun alkuun