Mene sisältöön

Sähkövaarat ja -vahingot

Sähkö on käyttäjälleen ja koko yhteiskunnalle monin tavoin hyödyllistä, mutta sähköstä aiheutuvat vaarat on myös tiedostettava.

Sähkötapaturmat

Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja ja muita vastaavia suoraan sähkönkäyttöön liittyviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Sähkötapaturmiksi luokitellaan onnettomuudet, joissa henkilö on saanut sähköiskun tai siitä on aiheutunut muita vammoja (esimerkiksi putoamisen seurauksena) sekä valokaaren vaikutuksesta tapahtuneet onnettomuudet.

Valokaaria syntyy useimmiten suuren sähkönkäytön yhteydessä, mutta myös muulloin. Sähköhitsauksessa valokaarta käytetään hyödyksi. Valokaari voi aiheuttaa palovammoja ja häikäisyvammoja. Valokaaren höyrystämät aineet voivat aiheuttaa myrkytyksiä.

Sähköpalot

Sähköpaloissa kuolleiden määrä Suomessa on ollut suuruusluokkaa 20 vuodessa, kun sähkötapaturmissa luku on jo vuosia ollut alle viiden, joskus jopa nolla. Kaikissa palokuolemissa kuolee vuosittain noin 100 henkilöä, eli sähköpalokuolemat edustavat noin viidennestä kaikista.

Sähköpalojen lukumäärä on viime vuosina vaihdellut noin välillä 500 – 1000 paloa vuodessa. Kaikista rakennuspaloista sähköstä johtuvien osuus esim vuonna 2011 oli noin 23%.

Sähköpaloksi luokitellaan palo, jonka energialähteenä on sähkö. Sähköpalot voivat aiheutua

  • sähkölaitteiden tai –laitteistojen vioista

  • sähkölaitteiden tai –asennusten väärästä tai huolimattomasta käytöstä

  • kunnossapidon puutteista.

Suurin osa sähköpaloista syttyy kotiympäristössä. Noin 80% sähköpaloista saa alkunsa erilaisista sähkölaitteista. Sähkölaitteistossa – eli johdoissa, keskuksissa jne – syntyneet sähköpalot ovat voineet johtua esimerkiksi väärästä käytöstä, eristysviasta, löysästä liitoksesta tai ylikuormituksesta.

Lisätietoa ja tilastoja

Kemikaali- ja turvallisuusvirasto Tukesin kokoamassa aineistossa ”Toimialan onnettomuudet 2011, Osa 7 Sähkö ja hissit” on perustietoa sähkövaaroista ja vahingoista. Aineisto sisältää lukuisia aiheeseen liittyviä tilastoja vuosilta 2007 – 2011.

Sivun alkuun