Mene sisältöön

Kattovalaisimien liitäntälaitteet

Sokeripala – korvautuu vähitellen valaisinpistorasialla

Perinteinen kattovalaisimien liitäntätapa on ollut niin sanottu sokeripala, johon valaisimen johdot liitetään ruuveilla. 1990-luvulta lähtien on uudet rakennukset ja uudet kattovalaisimet varustettu valaisinpistorasioilla ja valaisinpistotulpilla.

Valaisinpistorasiat

Valaisinpistorasioita on kolme tyyppiä:

 • Tavallinen valaisinpistorasia (kaksi naarasliitintä, ei suojajohdinta)
 • Suojamaadoitettu valaisinpistorasia (kaksi naarasliitintä ja suojajohtimelle tappimainen koirasliitin)
 • Kruunuvalaisinpistorasia (kolme naarasliitintä, ei suojajohdinta)
  • Maadoitettua kruunuvalaisinpistorasiaa ei ole olemassa, vaan maadoitettu kruunuvalaisin on edelleenkin liitettävä neliosaisella sokeripalalla.

Valaisinpistotulpat

Valaisinpistotulppia on neljä tyyppiä:

 • Tavallinen valaisinpistotulppa (kaksi koirasliitintä, ei suojajohdinta)
 • Suojamaadoitettu valaisinpistotulppa (kaksi koirasliitintä ja suojajohtimelle naarasliitin)
 • Suojaeristetty valaisinpistotulppa (kaksi koirasliitintä ja kolo, joka teke mahdolliseksi tulpan käytön myös maadoitetussa valaisinpistorasiassa). Voidaan käyttää vain suojaeristetyissä valaisimissa.
 • Kruunuvalaisinpistotulppa (kolme koirasliitintä, ei suojajohdinta)
  • Tavallinen valaisinpistotulppa sopii myös kruunuvalaisinrasiaan, mutta ei maadoitettuun rasiaan.
  • Maadoitettu ja suojaeristetty valaisinpistotulppa sopivat myös tavalliseen valaisinrasiaan ja kruunuvalaisinrasiaan.
  • Kruunuvalaisinpistotulppa sopii vain kruunuvalaisinrasiaan.


Kuva: Valaisinpistorasioiden ja valaisin-pistotulppien käytön vaihtoehtoja. (Lähde: Tukes, Kodin sähköturvallisuusopas).


Tavallinen pistotulppa sopii tavalli-
seen ja kruunuvalaisinpistorasiaan

Suojamaadoitettu valaisinpistotulppa
sopii kaikkiin valaisinpistorasioihin. Suojajohdin kytketään keskimmäiseen (tässä maadoitusmerkillä varustettuun) liittimeen.
Suojaeristetty pistotulppa löytyy suojaeristetyistä valaisimista.
Se sopii kaikkiin valaisinpistorasioihin.
Valaisimessa ei tarvita suojajohdinta.


Kruunuvalaisinpistotulppa. Tätä pistotulppaa ei voi käyttää, jos katosta löytyy myös suojamaadoitusjohdin. (Kruunuvalaisin on tällöin liitettävä neliosaisella sokeripalalla).Valaisinpistorasioiden ja
valaisinpistotulppien
yleiskatsaus ja
yhteensopivuudet
(SFS 5799)Vanhan ja uuden järjestelmän yhteensovittaminen

 • Uusissa valaisimissa on valaisinpistotulppa joko valmiiksi asennettuna tai pakkauksessa mukana. Kun uusi valaisin asennetaan valaisinpistorasialla varustettuun valopisteeseen, asennus tapahtuu yksinkertaisimmillaan vain työntämällä pistotulppa paikalleen pistorasiaan.
 • Kun vanha valaisin liitettään sokeripalalla varustettuun valopisteeseen, ei myöskään synny yhteensovittamisongelmia.
 • Kun uusi valaisin liitetään sokeripalalla varustettuun valopisteeseen, on suotavin vaihtoehto korvata sokeripala valaisinpistorasialla. Työ kuuluu jokamiehelle sallittuihin töihin. Myös toisin päin tehty ratkaisu on täysin mahdollinen, eli valaisimesta poistetaan valaisinpistotulppa ja käytetään edelleen sokeripalaa.
 • Kun vanha valaisin liitetään valaisinpistorasialla varustettuun valopisteeseen, on valaisimeen hankittava valaisinpistotulppa. Huomattava on, että valaisinpistorasioita on vähitellen yhä enemmän myös vanhoissa taloissa.

Kytkentäperiaatteet

Käytettiinpä valaisimen liittämiseen valaisinpistorasiaa tai sokeripalaa, tärkeää on, ettei suojajohdinta (keltavihreä) kytketä väärin. Tästä aiheutuisi välitöntä tai piilevää vaaraa.

 • Jos liitettävänä on suojajohtimen lisäksi kaksi muuta johdinta, ne voi kytkeä miten päin tahansa. Kuitenkin on suotavaa kytkeä samanväriset johtimet toisiinsa (värit eivät aina täsmää). Jos valaisinpistorasiasta tai –tulpasta löytyy napamerkinnät L ja N, on hyvä kytkeä nollajohdin (uudemmissa asennuksissa sininen) N-merkittyyn napaan.
 • Jos nollauksia jouduttaisiin tekemään (nollaus, katso ao kohtaa), kytkentä on jätettävä ammattimiehille.

Monta valaisinta samaan kattorasiaan?

Kotien valaistus halutaan usein hoitaa siten, että samaan kattorasiaan liitetään kaksi tai useampiakin valaisimia. Alan liikkeistä on saatavissa varusteita, joilla esim johdostaan riippuva valaisin voidaan kiinnittää kattoon muuallekin kuin kattorasian kohdalle. Saatavilla on myös peitekupuja kattorasian ja sen kohdalle tulevien johtoliitosten suojaksi. Varusteiden pitää olla sellaisia, että valaisimen paino ei aiheuta vetorasitusta sähköisiin liitoksiin.

Jos kattorasia on vanha sokeripalalla varustettu rasia, voi johtimien liitoksista tulla ongelma, koska sokeripalan saman ruuvin alle joudutaan liittämään kaksi johdinta. Katossa valmiina olevaa sokeripalaa käyttämällä liitoksesta tulee helposti epäluotettava. Alan liikkeistä on saatavissa tavallista suurempia sokeripaloja, joihin johtimet mahtuvat kunnolla. Luotettavin tapa on antaa asennus ammattilaisen tehtäväksi.

Jos kattorasiassa on valmiina valaisinpistorasia, siihen voidaan liittää haaroitin, johon puolestaan voidaan helposti liittää kahden valaisimen valaisinpistotulpalla varustetut johdot. Haaroittimia on saatavissa hyvin varustetuista liikkeistä. Vedonpoistosta on tällöinkin huolehdittava.

Sivun alkuun